Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

 
Klokocs vára

Klokocs

Klokoč

Klokocs vára

Horvátország

Horvát-Szlavónország

Modrus-Fiume