Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

 
Gračanica, Gracsanica

Baćin dol

Gračanica, Gracsanica

Horvátország

Horvát-Szlavónország

Pozsega