Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

 

Bačkovica

Pacsinc

Horvátország

Horvát-Szlavónország

Belovár-Körös