Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

 

Orlovac

Orlovc

Horvátország

Horvát-Szlavónország

Belovár-Körös

Nógrád Megye Várai
NVA