Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

 
Szolnock, Zelnjak, Zselnjak

Barica

Szolnock, Zelnjak, Zselnjak

Horvátország

Horvát-Szlavónország

Pozsega