Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

 
Bród, Brod

Slavonski Brod

Bród, Brod

Horvátország

Horvát-Szlavónország

Pozsega

Nógrád Megye Várai
NVA