Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Rétfalu - WiesenAusztriaBurgenlandSopron vármegye - Vár

  • Történelem

Wiesen (Mattersburg) Rétfalu

1500-ban a bécsújhelyi polgár Veit Habreiner lovag Alexander Schiffer von Freiling-tól, aki Petlau-i uradalmában ült, több más javadalom mellett, amiről gróf Fraknói Vilmos-tól tulajdonosi oklevélel bírt, egy udvarházat vásárolt Rétfalun. Azt , hogy a fraknói gróf ebben az udvarházban kit alkalmazott nem tudjuk, feltehetően valamelyik szolgálattevője lehetett. A beiktatásnak 1445 előtt kellett történnie.
Schiffer a széteső uradalomba parasztokat telepített, aki a Petlau-i uradalomnak lettek alárendelve. 1594-ben három jobbágyot neveznek meg Rétfaluban, akik a Petlau-i birtokhoz tartoznak. 1615 meghatározzák a három jobbágytelket: ez két teljes és egy fél telek volt, így az eredeti birtok 2 és fél hűbértelekkel rekostruálható.

forrás: Harald Prickler: Burgen und Schlősser im Burgenland (ford.: Jakab József)

Nógrád Megye Várai
NVA