Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Beszterce - Bistritz - Bistriţa, Románia, Erdély és Partium, Beszterce-Naszód vármegye -  Burg, Várhegy

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A Besztercétől (Bistri�a) É-i irányba, a Nagydemeter felé vezető út Ny-i oldalán, kb. félúton emelkedik a 681 m magas Várhegy (Burgberg).

A régészek szerint már a 13. század táján is állt itt egy kisebb erősség. Hunyadi János, Magyarország kormányzója, aki 1453-ban kapta a királytól az örökös grófi címmel együtt járó besztercei kerületet, a várostól északra emelkedő Várhegyen új várat építtetett. Hunyadi János fiát, Mátyást 1458-ban királlyá választották, ő pedig nagybátyjának, Szilágyi Mihálynak adományozta a besztercei grófságot, aki egyszerű jobbágyként kezelte a városiakat. Az ebből fakadó elégedetlenség 1458-ban felkelésbe csapott át, amit Szilágyi túlságosan keményen vert le, a várost megtorlásként kirabolta és felégette. Eljárásáért Mátyás király börtönbe csukatta, Beszterce régi jogait pedig 1465-re visszaállította. Mátyás király azonban a Hunyadi családdal szembeni ellenszenvet és bizalmatlanságot nem tudta megszüntetni, s mikor 1464-ben feloszlatta a besztercei grófságot, bölcsebbnek tartotta a várat is eladni a városnak. Egy év elteltével a lakosok a – királyi engedéllyel – megbontott hegyi erősség lehordott köveiből a város köré már bástyákkal erősített falakat húztak (a korábbi, XIV. századi palánk helyére), melyeket az 1500-as években némileg átalakítottak. Ekkor tehát a hegyen álló vár elvesztette szerepét és története véget ért.

A Várhegyen É–D-i irányban majd 670 m hosszan elnyúló várat (Burg) találunk. A vár szélessége sánctól-sáncig számítva sehol sem haladja meg a 90 métert. A várat teljes hosszában mindkét oldalon keskeny plató veszi körül, mely a hegygerinc alatt 4-8 méterrel alsóbb szinten húzódik. Valaha itt lehetett a külső sánc. A hosszan elnyúló várat teljes hosszában kőfal kerítette, melynek nyomai, terepalakulatai végig jól követhetőek a felszínen. A vár közepe táján, a modern távközlési torony közelében látható az a nyitva hagyott régészeti kutatóárok, amellyel egy kővel falazott helyiséget tártak fel. A vár É-i végén kis dombocska emelkedik, amely a vár legmagasabb pontja. Itt valószínűleg torony állhatott egykor.

A Besztercétől (Bistriţa) É-i irányba, a Nagydemeter felé vezető út Ny-i oldalán, kb. félúton emelkedik a 681 m magas Várhegy (Burgberg). Az útról nyugat felé letérve, egy autóval is járható földúton juthatunk fel a vár közepén felállított távközlési toronyhoz.

Nógrád megye várai
Új feltöltések, frissítések
22MárcBerekeresztúr - templom  ▪  Beregszász - templom  ▪  Bény - Vár
21MárcBenkovac - Cogoljvár  ▪  Bene - Vár
20MárcBenczúrfalva - Vár
19MárcBelgrád - Nándorfehérvár  ▪  Belgrád - Zimony  ▪  Bellye - Savoyai kastély  ▪  Belényesszentmiklós - Vár  ▪  Belec - Havas Boldogasszony templom  ▪  Belec - Belec  ▪  Belatinc - Vár
18MárcBernecebaráti - templom  ▪  Belaj - Stari Grad  ▪  Béla - Béla várkastélya 2  ▪  Béla - Béla várkastélya 1  ▪  Béla - Béla, Pusta Bela  ▪  Bedecs - Vár  ▪  Bázna, Felsőbajom - templom  ▪  Bazin - Öregvár 2, Starý Zámok II  ▪  Bazin - Öregvár 1, Starý Zámok I  ▪  Bátos - templom  ▪  Bátos - Vár  ▪  Bát - templom
16MárcBarsberzence - Sólyomkő  ▪  Barsberzence - Pusztavár  ▪  Barsberzence - Berzence  ▪  Barót - templom  ▪  Barkó - Vár  ▪  Barica - Szolnock, Zelnjak, Zselnjak  ▪  Barcaszentpéter - várhegy, Tatárvár  ▪  Barcaszentpéter - templom  ▪  Baráthely - templom  ▪  Báránykút - templom  ▪  Bánd - Várhegy  ▪  Bánd - Essegvár
14MárcBáncsipkés - Vár  ▪  Bálványosváralja - Bálványos-vár  ▪  Balatonszőlős - templom  ▪  Balázsfalva - Vár  ▪  Balatonendréd - templom
Ajánlott látnivalók
Amadévár
GöncAmadévár
Keresési előzmények
Beszterce - Burg, Várhegy