Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Gyalu - Gilău, Románia, Erdély és Partium, Kolozs vármegye -  Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Gyalu (Gil�u) település a Gyalui-havasok ÉK-i és a Kolozsvár-Almási hegycsoport D-i részeinek találkozásánál, a DNY-ról jövő és itt Ny-ra forduló Kis-Szamos két partján, a Ny-ról érkező Kapus patak torkolatánál fekszik.

A helységet 1246-ben Golou, 1282-ben Gylo néven említik.

A rómaiak korában castrum, a honfoglalás idején földvár állt a település helyén, mely ezek szerint régóta lakott hely volt. Az erdélyi püspökségnek a XIV. században már létezett itt kúriája, s ezt a Budai Nagy Antal-féle felkelés után a XV. század első felében épült püspöki vár váltotta fel, várnagyáról 1439-ben tett először említést oklevél. A tekintélyes méretű várkastélyt négyszög alakban mintegy 3 méter vastag fal kerítette, melyhez belülről kisebb épületek csatlakoztak, sarkain pedig négy- és hatszög, valamint kör alapú bástyák erősítették. Kápolnája a délnyugatra eső bástyában kapott helyet. Északra és keletre néző kapuihoz a 10 méter széles és 6 méter mély vizesárkon átívelő fahídon lehetett eljutni, melynek fal felőli szakasza felvonóhídként működött. Az említett bejárókon kívül még nyugatra, az erdő irányába nyíló kisebb kapu is volt a falba vágva. A gyalui vár vásártartási joga és vámmentessége révén csaknem kétszáz éven át az erdélyi püspökség legértékesebb birtokának számított. A XVI-XVII. században fejedelmi, püspöki és főúri várként is szerepelt, tulajdonosai sűrűn változtak, aztán a XVII. század közepétől a XIX. század közepéig a Bánffy család birtokolta. Falait nem kímélte a történelem, de a falakon belül is történt említésre méltó esemény; 1595. szeptember 12-én Báthori Zsigmond fejedelem itt végeztette ki a törökökhöz húzó Kendi Ferencet és Bornemissza Jánost (kiknek közös koporsóban nyugvó, megbilincselt kezű-lábú, fej nélküli csontváza egy 1839-ben történt alapozási munka során került elő). 1600-ban a Mihály vajdát legyőző Basta generális kezdte ostromolni a várat, melyet végül csak két év elteltével sikerült megadásra bírni, s így a vár a Bastával tartó rendek birtokába jutott. A Bocskai-szabadságharc idején a császári várvédők keményen ellenálltak az ostromlóknak, s végül nagy nehézségek árán sikerült elfoglalni az erődítményt. 1633-ban I. Rákóczi György fiának, Zsigmondnak lett a birtoka, aki az erősen megrongálódott várat helyreállíttatta. A Rákócziak tulajdonában 1660-ig volt, mikor is júniusban, a vesztett szászfenesi ütközet után II. Rákóczi György Váradon belehalt sebeibe. A nemsokára a Bánffy-Losonczy család birtokába került várat rövid időre a II. Rákóczi Ferenc-féle szabadságharc kurucai ellenőrizték, miután hosszas, két évig tartó ostrommal végül 1706-ban bevették. Az osztrák Rabutin tábornok a szabadságharc leverése után visszavette a várat. Az ismét Bánffy kézre jutott, erősen megrongálódott erődítményt 1738-ban Bánffy Dénes építtette újjá. 1851-ben a fiúágon kihalt család birtoka leányágon öröklődött tovább. Azt követően, hogy 1861-ben tűzvész pusztított a várban, a romos épületet egy nagybirtokos vásárolta meg, aki lebontatta a második emeletet, az egyemeletes épületet pedig zsindellyel fedette, és angolkertet alakított ki a kastély körül. 1911-ben a meghalt tulajdonos örököseitől gróf Bánffy Kata Barcsay Tamásné vette meg, s a második világháború végéig e családnak volt birtokában. Az épületet az utóbbi időkben kisegítő iskolaként használták.

A várkastély csak kívülről járható körbe, az épület zárva van, így a belső udvarba nem tudtunk bemenni

Nógrád megye várai
Új feltöltések, frissítések
22MárcBerekeresztúr - templom  ▪  Beregszász - templom  ▪  Bény - Vár
21MárcBenkovac - Cogoljvár  ▪  Bene - Vár
20MárcBenczúrfalva - Vár
19MárcBelgrád - Nándorfehérvár  ▪  Belgrád - Zimony  ▪  Bellye - Savoyai kastély  ▪  Belényesszentmiklós - Vár  ▪  Belec - Havas Boldogasszony templom  ▪  Belec - Belec  ▪  Belatinc - Vár
18MárcBernecebaráti - templom  ▪  Belaj - Stari Grad  ▪  Béla - Béla várkastélya 2  ▪  Béla - Béla várkastélya 1  ▪  Béla - Béla, Pusta Bela  ▪  Bedecs - Vár  ▪  Bázna, Felsőbajom - templom  ▪  Bazin - Öregvár 2, Starý Zámok II  ▪  Bazin - Öregvár 1, Starý Zámok I  ▪  Bátos - templom  ▪  Bátos - Vár  ▪  Bát - templom
16MárcBarsberzence - Sólyomkő  ▪  Barsberzence - Pusztavár  ▪  Barsberzence - Berzence  ▪  Barót - templom  ▪  Barkó - Vár  ▪  Barica - Szolnock, Zelnjak, Zselnjak  ▪  Barcaszentpéter - várhegy, Tatárvár  ▪  Barcaszentpéter - templom  ▪  Baráthely - templom  ▪  Báránykút - templom  ▪  Bánd - Várhegy  ▪  Bánd - Essegvár
14MárcBáncsipkés - Vár  ▪  Bálványosváralja - Bálványos-vár  ▪  Balatonszőlős - templom  ▪  Balázsfalva - Vár  ▪  Balatonendréd - templom
Ajánlott látnivalók
Keresési előzmények
Gyalu - Vár