Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Felek - Freck - Avrig, Románia, Erdély és Partium, Szeben vármegye -  templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A Fogarasi-havasok ÉNy-i lábánál, az Olt lapályán, a DK-ről jövő Feleki (Nagy) patak mellett fekszik Felek (Freck, Avrig) község.

A helység 1364-ben Affrica néven jelentkezik a forrásokban. 1413-ban Ebrek, 1413-ban Ebreg, 1495-ben Frick, 1582-ben Freck formában szerepel.

1384-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa Miklós. 1510-ben Silei János a plébános. A templomról a művészettörténészek azt állapították meg, hogy a román kor alkotása, a XIII. század elején épült, a tatárjárás előtt, vagy közvetlenül a tatárjárás után. Szt. Katalin volt a védőszentje.

Eredetileg háromhajós tornyos román stílusú bazilikának épült. A torony a főhajó nyugati homlokzatánál állt. A szentély félköríves volt és a hajóhoz szentélynégyszög közbeiktatásával csatlakozott.

Az oldalhajókat később, a XV. vagy XVI. században lebontják és az árkádsorokat befalazzák. A szentélyből is csak a szentélynégyszög marad meg. A vastag falú torony nyugati falához épített előcsarnok mélyén, a díszes román kori félköríves kapu ívében és oszlopfőin figurális szoboralakok bűnök és erények viaskodását szemléltetik. Az oszlopfőket kőfaragványok díszítik.

A XV. században emelt erődítésekről 1507-ből van adat. Középkori katolikus lakói a reformáció idején lutheránusok lesznek, a templommal együtt.

Az egyház az 1700-as években megejtett újabb módosításokkal nyerte mai formáját.

A templom védőfala már nem eredeti magasságában áll, de még mindig jól megfigyelhető.

Nógrád megye várai