Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Szilágysomlyó - Şimleu SilvanieiRomániaErdély és PartiumSzilágy vármegye - Báthori vár, Cetatea Bathory

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A Szilágyságban, a Magura-hegy déli tövében, a Kraszna-patak partján fekszik az egykori Kraszna vármegye központja, Szilágysomlyó (�imleu Silvaniei).

A település feletti Magura-hegyen a 14. század első felében emelték

, melyet 1551-ben Mohammed beglerbég romboltatott le. Ez az erősség nem épült fel többé, helyette Báthori István a városban építtette fel a ma is látható reneszánsz várat. 1599-ben is az ő kezén találjuk. Testvére, András nem sokkal fejedelemmé választása után, 1599-ben hadakat küldött a vár védelmére, amit ennek ellenére Basta császári tábornok elfoglalt. 1602-ben Náprágy Demeter erdélyi püspök a fejedelem birtokának mondja, 1612-ben Báthori Gábor testvérének, Andrásnak adományozta. Somlyó utolsó birtokosa a Báthoriak közül Báthori Zsófia volt, aki 1670-ben Somlyót elzálogosította Bánffy Dénesnek és feleségének, Bornemissza Annának. 1672-ben Bánffy Dénes zálogosította el Gyerővásárhelyi Gyerőfi Györgynek. Visszaváltása után – még 1676 előtt – I. Apafi Mihály fejedelem zálogbirtoka lett. 1677-ben az özvegy Bánffy Dénesné Bornemissza Annát iktatták be a vár és uradalmának birtokába, amely ezután e család kezén maradt. Károly lotharingiai herceg 1687-ben elfoglalta Somlyót és német őrséget helyezett el benne. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején, 1703-ban a kurucok foglalták el és 1710-ig maradt a kezükön. Ekkor Rabutin vette ostrom alá a várat, amit Gyulai István és Balog Péter parancsnoksága alatt 2000 kuruc védelmezett. Rövid harc után a császáriak a várat elfoglalták, sok kurucot levágtak és fogságba ejtettek. Az erődítményből a szatmári békeszerződés után, 1711-ben katonai élelmezési raktár lett, pincéjében rabok sínylődtek. Az osztrákok nem tartották fontosnak a vár karbantartását, így az lassú pusztulásnak indult: a várudvar közepén lévő épületek annyira omladoztak, hogy azokat le is kellett bontani. A 18. század végén a város és a romosodó vár még mindig a Bánffyak birtoka volt.

A vár a korabeli reneszánsz várakhoz hasonlatosan négyszög alaprajzú volt, négy sarokbástyával. Falainak egy része romos állapotban ma is áll, emeletes homlokzati része, boltozatos reneszánsz kapujával, aránylag ép állapotban látható. A 20. században a kapubástyát helyrehozták, s a kapu fölötti termekben rövid ideig vendéglő működött.

Most megint lakatlan, ráférne a javítás. A szilágysomlyóiak Báthori-kertnek nevezik a várudvart, melyben nagy hársfák magasodnak. A fák koronái mögött két kerek bástya húzódik meg.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 442-443.

GPS: É 47° 13.864 (47.231064)
K 22° 47.941 (22.799017)

A Báthori kert és benne a vár a város közparkjaként szabadon látogatható.

NVA
Kőnig Frigyes - Végvárak a Magyar Királyságban