Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

DömösMagyarországKomárom-Esztergom megyeEsztergom vármegye - Árpádvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Az MRT vonatkozó cikkéből : A 483 m magas, kúp alakú hegy tetején kis méretű, Árpád-kori vár maradványai találhatók.Az ovális alakú, tengelyével ÉK-DNy-i irányban álló hegytető peremét sáncformára lepusztult fal maradványa övezi. A sáncon kívül eltömődött árok nyomai figyelhetők meg, belül az ÉK-i harmadnál kiemelkedő, részben mesterségesen kialakított, 3 - 4 m magas sziklatömb látható, melynek tetején élszedett kőfaragvány, habarcsos kövek és tetőfedőcserepek egykori torony helyét jelzik. A szikla D-i oldalán természetesnek látszó sziklarepedés látható. A vár belső területén domborulatok, mélyedések régi épületek maradványait rejtik magukban.

A vár területén faragott köveket, tetőcserepeket és XII-XIII. sz.-i cserepeket gyűjtöttünk.

A hegy oldalában jól felismerhető a várba vezető út nyomvonala, mely a hegy D-i lábától csigavonalban halad Ny-felé, majd a K-i oldalon a sánc közelében a rárakódott törmelék alatt elvész (Horváth, 1964., 1967.)

A vár területéről a múlt (XIX.) században nagyszámú faragott követ hordtak el. 1961-ben XII-XV. sz.-i cserepek, XIII-XIV. sz.-i rombuszmetszetű vas nyilcsúcs, XIV. sz.-i sarkantyú, 1963-ban középkori tetőcserép-töredékek, XIII-XV. sz.-i cserepek és vasszeg kerültek be az esztergomi múzeumba.

A felszíni leletek szerint a XII-XV. sz-ban lakták, pontosabb korhatározást csak ásatás hozhat. A várról okleveles adatot nem ismerünk. Nedeczky Gáspár, aki Pád vagy Árpád-várának nevezi - azzal a királyi kastéllyal azonosítja, amelyben 1063-ban I. Bélára ráomlott a trón. Hasonló nézetet vall Zolnay László is, aki szintén királyi nyaralóként említi. Első írott nyomára Bél Mátyás, Vályi András és Fényes Elek munkáiban bukkanunk, akik még "Árpás-hegy"-nek nevezik, s a rajta látható falromokról is megemlékeznek. 1864-1867-ben tűnik fel a Pád-vár, ill. Árpád-hegy - Árpád-vára elnevezés.

GPS: É 47° 44.381 (47.739681)
K 18° 53.250 (18.887501)

Dömöshöz közeli Rám-szakadék elõtti parkolóból jobbra indul az a sárga jelzésû út, amelyen kb 1 órás, közepesen nehéz, nagyon szép túrával juthatunk a várhoz.