Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Bacskó - BačkovSzlovákiaFelvidékZemplén vármegye - Borostyán-vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

Az egykori Zemplén vármegyében, Gálszécstől északnyugatra, az Eperjes-Tokaji-hegyvidéken, Bacskó (Bačkov) község határában, 620 m magas hegyen találhatók Borostyán-vár (Puruš�an) csekély maradványai.

A vár 1312-1316 között épült. Petenye fia Péteré volt, majd leverésekor, 1317-ben királyi vár lett. Ebben az évben várnagyát, Szécsi Pétert említik az oklevelek. I. Károly király 1321-ben a pataki uradalomért cserében a Baksa-rokonságnak - Sztritei Lászlónak, Doncsnak és rokonaiknak – adta. Utódaik 1355-ben megosztoztak rajta, többé nem említik.

A vár egy 93 x 42 m-es területen helyezkedik el. A várat az ÉNy-Ny-i oldalon jól látható mesterséges árok övezi, amely az ÉK-i részen, egy kb. 20 m hosszú szakaszon kettős árokvonulattá bővül. Az É-i és ÉK-i hegyoldal meredek, itt falak maradványai nem látszanak. A külső és belső vár falai erősen lepusztultak nyomvonaluk azonban jól követhető a felszínen. Falsíkot csak néhány rövid szakaszon láthatunk. A belső vár ÉK-i részén kiemelkedő dombon egy 10 x 8 m-es, téglalap alaprajzú torony csekély alapjai láthatók. A torony dombja kb. 3 m-rel emelkedik a környező terepszint fölé. A kétrészes vártól K-i irányba, kb. 60 m-re egy négyszögletes építmény – talán őrtorony – csekély maradványait találjuk.

Forrás:

Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Bp. 1977. 112-113.

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája. 1301-1457. I. Bp. 1996. 285.

/Karczag Ákos/ 

GPS: É 48° 46.831 (48.780518)
K 21° 33.915 (21.565245)

Az egykori Zemplén vármegyében, Gálszécstől északnyugatra, az Eperjes-Tokaji-hegyvidéken, Bacskó (Bačkov) község határában, 620 m magas hegyen találhatók Borostyán-vár (Purušťan) csekély maradványai. Dargó (Dargov) község felől északi irányba vezet a várhegyhez vezető jelzett turistaút A vár környéke természetvédelmi terület, ezért autóval tilos behajtani.

Nógrád Megye Várai
NVA