Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Fenyőkosztolány - Jedµové KostoµanySzlovákiaFelvidékBars vármegye - Zsiványtorony

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

A 8 méter átmérőjű, szabályos kör alaprajzú, alsóbb szintjén 2,7 méter falvastagságú, fölfelé egyre vékonyabb kőfallal épített torony napjainkban 20 méter magasságú csonkig emelkedik egy erdővel benőtt sziklás csúcson. Az egyetlen fennmaradt írásos forrás kastélyként -- „castellum”-ként említette meg. A torony környékének alapos régészeti vizsgálata nélkül nem tudni, hogy volt-e még egyéb épületrésze, de mégis feltételezhető, hogy a lovak és élelmiszerek számára kellett még lennie legalább egy palánkfallal kerített külsővárnak is. Erre utal, hogy a magasabb hegytetőtől mély szárazárok választotta el, valószínűleg az innen kinyert kőanyagból emelhették egykoron a tornyot is.

-- A szlovák turistatérképen „Zsivánska veza” – Zsivány torony néven szerepel, ami talán egy későbbi korszakra utal, amikor erdei rablók használhatták menedékül.

Története:

Nem ismeretes, hogy mikor létesítették az erőteljes kerek tornyot a Zsitva folyó feletti sziklás hegytetőre. Csak egyetlen, viszonylag késői oklevél említette meg, miszerint 1486-ban „castellum” {kastély} ami egy kisebbfajta megerődített lakóhelyet jelentett. Fiala szlovák régész szerint a közeli Hrussó várához tartozott, mint megfigyelőállás {őrtorony}, ennek viszont ellentmond, hogy még légvonalban is hét kilométerre található tőle! Hogy valóban eme funkcióval bírt vagy inkább egy kisebb birtokú nemesi család lakóhelyét képezte a középkorban, csak régészeti feltárás után lehetne eldönteni, ez pedig napjainkig {2006} még nem történt meg.

{Szatmári Tamás}

GPS: É 48° 27.900 (48.465008)
K 18° 31.106 (18.518435)

Megközelítése: Szlovákia középső területén, Aranyosmarót {Zlaté Moravce} városától ÉK-i irányban vezet egy kanyargós mellékút Fenyőkosztolány {Jedľové Kostoľany} községébe. Innen a D-felé irányuló úton haladjunk egy kereszteződésig, ahol balra, K-i irányban forduljunk el. Rövidesen jobbról a Zsitva folyó medrét pillanthatjuk meg, míg bal felől a meredek sziklás csúcson erdővel eltakarva romladozik a Zsivány-torony magas csonkja.

Nógrád Megye Várai
NVA