Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Süvéte - Šivetice, Szlovákia, Felvidék, Gömör-Kishont vármegye -  Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Jolsvától délkeletre, 7 km-re található Süvéte falu. Ennek északi határában két tekintélyes hegy emelkedik egymás közelében: a Muten és mellette balra a 496 m magas Mutnok (Murik). Utóbbi hegy csúcsát középkori vár koronázta egykor. Romjait legkönnyebben Süvéte falu északi széléről, az Árpád-kori körtemplom előtt kezdődő földútról érhetjük el. Ez a nagyjából ÉNY-i irányú út helyenként erős kapaszkodókkal a várhegy tetejére visz. A romok a hegy Jolsvatapolca felöli oldaláról is megközelíthetők, erről az oldalról azonban ösvény nem vezet, és a felkapaszkodás meglehetősen kimerítő.

A várról oklevelek nem maradtak fenn. A hagyomány a husziták által épített őrtoronynak tartja, alaprajzi elrendezéséből, maradványaiból ítélve azonban egyértelműen az Árpádok korára tehető. E terület birtokáért a Záchok és Ákosok közt folyt küzdelem 1272-ben az előbbiek javára dőlt el, mivel a Záchok IV. Bélának több privilégiumát tudták felmutatni. Megállapítható a perből, hogy ez a föld várbirtok volt, melyet a Zách nemzetség nem sokkal a tatárjárás előtt szerzett meg. Így valószínűnek látszik, hogy a XIII. századra keltezhető vár építtetői és birtokosai is ők voltak. Zách Felicián merénylete nyomán Károly Róbert Süvéte kiterjedt birtokát is elkobozta a családtól. A XIV. század közepétől Süvéte falu Jolsva várának tartozéka, kicsiny vára ekkor már feltehetően romokban hevert.

A vár központi magja egy négyszögletes kőtorony volt, melyet szabálytalan kör alakban fal vett körül. A kerítőfal a NY-i oldalon 1 m magasan falsík formájában ma is látható, a toronynak azonban szinte csak terepalakulatai figyelhetők meg. A fallal védett területet jól látható sánc védi, és egy második sánc is végighúzódik az ÉK-K-DK-i oldalon.

INFORMÁCIÓK: Jolsvától délkeletre, 7 km-re található Süvéte falu. Ennek északi határában két tekintélyes hegy emelkedik egymás közelében: a Muten és mellette balra a 496 m magas Mutnok (Murik). Utóbbi hegy csúcsát középkori vár koronázta egykor. Romjait legkönnyebben Süvéte falu északi széléről, az Árpád-kori körtemplom előtt kezdődő földútról érhetjük el. Ez a nagyjából ÉNY-i irányú út helyenként erős kapaszkodókkal a várhegy tetejére visz. A romok a hegy Jolsvatapolca felöli oldaláról is megközelíthetők, erről az oldalról azonban ösvény nem vezet, és a felkapaszkodás meglehetősen kimerítő.

Nógrád megye várai
Új feltöltések, frissítések
22MárcBerekeresztúr - templom  ▪  Beregszász - templom  ▪  Bény - Vár
21MárcBenkovac - Cogoljvár  ▪  Bene - Vár
20MárcBenczúrfalva - Vár
19MárcBelgrád - Nándorfehérvár  ▪  Belgrád - Zimony  ▪  Bellye - Savoyai kastély  ▪  Belényesszentmiklós - Vár  ▪  Belec - Havas Boldogasszony templom  ▪  Belec - Belec  ▪  Belatinc - Vár
18MárcBernecebaráti - templom  ▪  Belaj - Stari Grad  ▪  Béla - Béla várkastélya 2  ▪  Béla - Béla várkastélya 1  ▪  Béla - Béla, Pusta Bela  ▪  Bedecs - Vár  ▪  Bázna, Felsőbajom - templom  ▪  Bazin - Öregvár 2, Starý Zámok II  ▪  Bazin - Öregvár 1, Starý Zámok I  ▪  Bátos - templom  ▪  Bátos - Vár  ▪  Bát - templom
16MárcBarsberzence - Sólyomkő  ▪  Barsberzence - Pusztavár  ▪  Barsberzence - Berzence  ▪  Barót - templom  ▪  Barkó - Vár  ▪  Barica - Szolnock, Zelnjak, Zselnjak  ▪  Barcaszentpéter - várhegy, Tatárvár  ▪  Barcaszentpéter - templom  ▪  Baráthely - templom  ▪  Báránykút - templom  ▪  Bánd - Várhegy  ▪  Bánd - Essegvár
14MárcBáncsipkés - Vár  ▪  Bálványosváralja - Bálványos-vár  ▪  Balatonszőlős - templom  ▪  Balázsfalva - Vár  ▪  Balatonendréd - templom
Ajánlott látnivalók
Árkusvár
BerencsÁrkusvár
Keresési előzmények
Süvéte - Vár