Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Süvéte - ŠiveticeSzlovákiaFelvidékGömör-Kishont vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Jolsvától délkeletre, 7 km-re található Süvéte falu. Ennek északi határában két tekintélyes hegy emelkedik egymás közelében: a Muten és mellette balra a 496 m magas Mutnok (Murik). Utóbbi hegy csúcsát középkori vár koronázta egykor. Romjait legkönnyebben Süvéte falu északi széléről, az Árpád-kori körtemplom előtt kezdődő földútról érhetjük el. Ez a nagyjából ÉNY-i irányú út helyenként erős kapaszkodókkal a várhegy tetejére visz. A romok a hegy Jolsvatapolca felöli oldaláról is megközelíthetők, erről az oldalról azonban ösvény nem vezet, és a felkapaszkodás meglehetősen kimerítő.

A várról oklevelek nem maradtak fenn. A hagyomány a husziták által épített őrtoronynak tartja, alaprajzi elrendezéséből, maradványaiból ítélve azonban egyértelműen az Árpádok korára tehető. E terület birtokáért a Záchok és Ákosok közt folyt küzdelem 1272-ben az előbbiek javára dőlt el, mivel a Záchok IV. Bélának több privilégiumát tudták felmutatni. Megállapítható a perből, hogy ez a föld várbirtok volt, melyet a Zách nemzetség nem sokkal a tatárjárás előtt szerzett meg. Így valószínűnek látszik, hogy a XIII. századra keltezhető vár építtetői és birtokosai is ők voltak. Zách Felicián merénylete nyomán Károly Róbert Süvéte kiterjedt birtokát is elkobozta a családtól. A XIV. század közepétől Süvéte falu Jolsva várának tartozéka, kicsiny vára ekkor már feltehetően romokban hevert.

A vár központi magja egy négyszögletes kőtorony volt, melyet szabálytalan kör alakban fal vett körül. A kerítőfal a NY-i oldalon 1 m magasan falsík formájában ma is látható, a toronynak azonban szinte csak terepalakulatai figyelhetők meg. A fallal védett területet jól látható sánc védi, és egy második sánc is végighúzódik az ÉK-K-DK-i oldalon.

INFORMÁCIÓK: Jolsvától délkeletre, 7 km-re található Süvéte falu. Ennek északi határában két tekintélyes hegy emelkedik egymás közelében: a Muten és mellette balra a 496 m magas Mutnok (Murik). Utóbbi hegy csúcsát középkori vár koronázta egykor. Romjait legkönnyebben Süvéte falu északi széléről, az Árpád-kori körtemplom előtt kezdődő földútról érhetjük el. Ez a nagyjából ÉNY-i irányú út helyenként erős kapaszkodókkal a várhegy tetejére visz. A romok a hegy Jolsvatapolca felöli oldaláról is megközelíthetők, erről az oldalról azonban ösvény nem vezet, és a felkapaszkodás meglehetősen kimerítő.

Nógrád Megye Várai
NVA