Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Szilice - SilicaSzlovákiaFelvidékGömör-Kishont vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Szilice falu hajdan a közeli, XIV. század derekán épült Sólyomkő várához tartozott, majd ennek pusztulása után, a XV. század elején Krasznahorka várának tartozéka lett. Későbbi földesurai a Thököly, Nyáry, Eszterházy, Gyulay, Radvánszky, Hámos és Czékus családok, valamint az Andrássyak. A község 1813-ban, 1833-ban és 1871-ben majdnem teljesen leégett.

Szilice falu templomának keletkezése az Árpád-kor végére nyúlik vissza. Ezt bizonyítja a hajó falkutatásának eredménye, melynek során a déli oldalon előkerültek a románkori ablakok és a bejárat, melyet a régészek szépen helyreállítottak. A templomot vastag erődfal veszi körbe, mely valószínűleg a husziták idejében épült és a török időkben is jó szolgálatot tett. A lőrések a körfalon most is megvannak még. A templomot a XIX. század folyamán átalakították, de tornyának első emeletén látható, hogy a nyugati falban lévő ablak belül ágyúlőrés, mely éppen a kőfal kapuját védi. Ezt az ablakot kívül lekerekítették az átépítéskor.

Nógrád Megye Várai
NVA