Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Nagylibercse - ĄuborečSzlovákiaFelvidékNógrád vármegye - Libercse, Liszec

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Nagylibercsétől (�uboreč) ÉNy-ra, 8 km-re, a Liszec-hegy 716,4 m magas csúcsán középkori vár maradványai találhatók.

Mocsáry Antal 1826-ban az alábbiakat írja a várról: „itt van azon Liszec nevezetű magas hegy, melynek tetején vagynak kevés kőfalak omladékai, és kút is vagyon”.

A Borovszky Samu által szerkesztett, Nógrád vármegyéről készült monográfia is megemlíti 1911-ben: „A község határában levő 718 méter magas Lisec és Hradek nevű hegyeken régi földsánczok nyomaira akadunk, melyek alkalmasint a népvándorlás korából valók.”

1987-ben Simon Zoltán és Feld István járt a várban. A helyszínen felmérték a ma is látható sáncok hozzávetőleges nagyságát, és megállapították, hogy ezek egy késő Árpád-kori vár maradványai.

A hegytető már az őskorban is erődített volt. Ebből az időből előkerült a várban néhány kerámiatöredék, mely a kyjatice kultúrához (i. e. 900-i. e. 1100) köthető. Később, az Árpádok korában ismét várat emeltek ezen a helyen. Egy fennmaradt oklevélből tudjuk, miszerint a Kacsics nemzetség Folkus-ága 1271-ben elhatározta, hogy a Libercse közelében lévő „Liznech” hegyen közösen fognak várat építeni, és azt a továbbiakban közösen fogják birtokolni is.

Hogy elhatározásuk nyomán pontosan mikor épült fel a vár, és meddig állt fenn, nem tudni. Már csak egy ásatás, ill. az ennek nyomán előkerült leletanyag bővíthetné ismereteinket e vár középkori fennállásával kapcsolatban. A régészeti kutatás azonban egyelőre még várat magára.

Az ÉNy-DK irányú vár központi platója 80 m hosszú és 20 m széles. A platót az É-K-DK-i oldalon nagyrészt sziklába vágott, 12-15 m széles, 3-4 m mély árok és sánc veszi körbe. A Ny-DNy-i oldalon árok nem látható. Itt, a központi plató szintje alatt kb. 10 m-rel egy kisebb terasz volt kialakítva, melynek K-Ny-i szélessége kb. 20 m. Ezen a részen a valamikori Ny-i sánc egy kis darabja még megfigyelhető. További védelmi építmények a Ny-i oldalon nem észlelhetők. A központi plató sziklás felszínén építmény nyomai nem figyelhetők meg, csupán a természetes sziklafelszín bukkan ki itt-ott a vékony földréteg alól. A Mocsáry által emlegetett kútnak ma már nyoma sincs.

Nagylibercsétől (Ľuboreč) ÉNy-ra, 8 km-re, a Liszec-hegy 716,4 m magas csúcsán középkori vár maradványai találhatók