Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Oroszvár - RusovceSzlovákiaFelvidékMoson vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Archívum
  • Térkép

Vármegye: Moson 
Ország: Szlovákia 
Régió: Felvidék 
Helységnév 1: Oroszvár 
Helységnév 2: Rusovce 
OROSZVÁR - RUSOVCE


A Pozsonytól délkeletre fekvő Oroszvár /Rusovce/ község keleti részén, a Duna ártere fölé emelkedő földpadon találjuk a nemrégiben feltárt és konzervált római Gerulata castellum késő-római kori részének a maradványait.
Oroszvárnak ezen a Bergl nevű dombján Sőtér Ágost a 19. század végén ásatott és római-kori falakat talált. Az 1961-ben végzett ásatások során felszínre került az itteni késő-római kori castellum két építési fázisa. Traianus császár korától kezdve táborozott itt az ala I milliaria Cannenefatium nevű katonai alakulat. Előbb egy egyszerűbb, árokkal kerített palánkerődöt építettek, majd ennek helyén kőből castellumot emeltek.
Ezt a második építési fázisban készült erődöt vette körbe az egykorú polgári település.
Az 1998-2000 közötti ásatások során a tábor további részleti kerültek elő. Feltárták a kőből épült castellum északi sarkában a legkésőbbi római-kori építési periódus során emelt kiserőd, lakótorony maradványait is. A konzervált romegyüttest ma kerítéssel körbevett romkertben tekinthetjük meg.
Bóna István véleménye szerint a késő-római lakótornyot /Restkastell/ a középkorban várként használták. Véleménye szerint a nagy alapossággal megépített torony a 10-11. században még biztosan volt olyan jó állapotban, hogy némi átalakítással könnyen újra védhetővé lehetett tenni.
Az Anonymus által is említett Oroszvári vár Bóna véleménye szerint azonos a tárgyalt lakótoronnyal. A Névtelen jegyző szerint a Taksony idejében (947 és 970 között) határőrként idetelepített ruténok /oroszok/ építették a várat, bár valószínűbb, hogy csak újjáépítésről, korszerűsítésről lehetett szó.
A középkori várat 1198-ban említi oklevél. Lerombolása Ottokár cseh király 1271-es hadjárata során történhetett.
A modern kutatások és feltárási munkák során megállapították, hogy a középkori, motte típusú vár 7 m-el a Bergl domb elbontása után feltárt római lakótorony szintje fölött volt. 


Irod:
Jaroslava Schmidtová – Jitka Jezná: Gerulata castellum, in: The Roman army in Pannonia /szerk: Visy Zsolt/, Teleki László alapítvány, 2003. 60-62.
Bóna István: Az Árpádok korai várai, Debrecen, 1998. 26-27 

GPS: É 48° 3.011 (48.050186)
K 17° 9.270 (17.154507)

 

Gerulata romjaihoz a falu közepénél elhelyezett, a Duna irányába mutató eligazító tábla vezet el.

NVA
Kőnig Frigyes - Végvárak a Magyar Királyságban