Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Tibaváralja - Podhoroď, Szlovákia, Felvidék, Ung vármegye -  Tiba

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

Az egykor Ung vármegyéhez tartozó Tibaváralja (Podhoro�) község felett, Szobránctól 15 km-re északkeletre találjuk Tiba várának omladozó maradványait. A falu ÉK-i végénél, az 556-os főút mellett álló, 403 m magas várhegyre az É-i oldal felől, jelzetlen ösvényen juthatunk fel.

A várat a Nagymihályiak ősei, Kaplyon nb. Jakó fiai, Jakó és András építtették 1290 után, amikor a birtokot ungi várjobbágyoktól megvásárolták. Az erődítmény a Kassa – Munkács utat zárta le Nagymihály és Ungvár között.

1317-ben Aba nb. Amadé fiai elfoglalták, ezután párthívük, (Csicseri) Jób fia Domokos tartotta megszállva. Lázadásuk leverése után a Nagymihályiak visszakapták, azóta romokban hever. 1337-ben elpusztult várként említették a Kaplony nembeliek birtokosztálya során. 1419-ben mint pusztán maradt várról (castrum desertum) olvashatunk róla egy oklevélben.

Az ovális alaprajzú vár 40 x 15 m-es területen állott. DK-i végén 10 m átmérőjű, alapjainál 4 m falvastagságú lakótorony maradványa található. E toronynak csak a legalsó része maradt meg, melynél megfigyelhető a belső tér boltozatának indítása, valamint északi falában a felvezető lépcsőfeljáró maradványa. A toronytól ÉNy-ra egy kisebb belső udvart zár le az itt húzódó 2 m vastag várfal, melynek alapfalai még felismerhetők. Ettől ÉNy-ra, kb. 2 méterrel alacsonyabb szinten terül el a kb. 15 x 10 m-es külső várrész, melyet a sziklás hegyoldalra támaszkodó, ovális alaprajzú külső várfal zár körbe. E falak vastagsága 2-3 m között változik, a megmaradt falmagasság a fal külső oldalán helyenként 2-3 m, belső oldalán csupán 1 m. A bejárat a vár K-i oldalának közepén lehetett, napjainkra azonban teljesen elpusztult.

Forrás:

Kristó Gyula főszerk.: Korai Magyar Történeti Lexikon. Bp. 1994. 675.

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája. 1301-1457. I. Bp. 1996. 443.

Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Bp. 1977. 205.

Michal Slivka – Adrián Vallašek: Hrady, a hrádky na východnom Slovensku. Košice. 1991. 178-179. 

Csorba Csaba: Regényes váraink. Bp. 2002. 310.

/Karczag Ákos/ 

GPS: É 48° 49.311 (48.821857)
K 22° 18.216 (22.303595)

Az egykor Ung vármegyéhez tartozó Tibaváralja (Podhoroď) község felett, Szobránctól 15 km-re északkeletre találjuk Tiba várának omladozó maradványait. A falu ÉK-i végénél, az 556-os főút mellett álló, 403 m magas várhegyre az É-i oldal felől, jelzetlen ösvényen juthatunk fel.

Nógrád megye várai
Új feltöltések, frissítések
22MárcBerekeresztúr - templom  ▪  Beregszász - templom  ▪  Bény - Vár
21MárcBenkovac - Cogoljvár  ▪  Bene - Vár
20MárcBenczúrfalva - Vár
19MárcBelgrád - Nándorfehérvár  ▪  Belgrád - Zimony  ▪  Bellye - Savoyai kastély  ▪  Belényesszentmiklós - Vár  ▪  Belec - Havas Boldogasszony templom  ▪  Belec - Belec  ▪  Belatinc - Vár
18MárcBernecebaráti - templom  ▪  Belaj - Stari Grad  ▪  Béla - Béla várkastélya 2  ▪  Béla - Béla várkastélya 1  ▪  Béla - Béla, Pusta Bela  ▪  Bedecs - Vár  ▪  Bázna, Felsőbajom - templom  ▪  Bazin - Öregvár 2, Starý Zámok II  ▪  Bazin - Öregvár 1, Starý Zámok I  ▪  Bátos - templom  ▪  Bátos - Vár  ▪  Bát - templom
16MárcBarsberzence - Sólyomkő  ▪  Barsberzence - Pusztavár  ▪  Barsberzence - Berzence  ▪  Barót - templom  ▪  Barkó - Vár  ▪  Barica - Szolnock, Zelnjak, Zselnjak  ▪  Barcaszentpéter - várhegy, Tatárvár  ▪  Barcaszentpéter - templom  ▪  Baráthely - templom  ▪  Báránykút - templom  ▪  Bánd - Várhegy  ▪  Bánd - Essegvár
14MárcBáncsipkés - Vár  ▪  Bálványosváralja - Bálványos-vár  ▪  Balatonszőlős - templom  ▪  Balázsfalva - Vár  ▪  Balatonendréd - templom
Ajánlott látnivalók
Keresési előzmények
Tibaváralja - Tiba