Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Szászpelsőc - Sása, Szlovákia, Felvidék, Zólyom vármegye -  templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Korponától ÉK-re, 10 km-re fekszik Szászpelsőc község (korábban Németpelsőc, Szászi, ma Sása).

A szász telepesek által lakott községet már 1256-ban és 1332-ben említik. Mezővárosi jogokat kapott, de azzá nem fejlődött ki soha. 1419-ben Zsigmond király megerősítette a település kiváltságait.

A falu Szt. Katalin tiszteletére szentelt templomának építése a 13. század első felére tehető. Az itteni plébániát 1254-ben említik. A török veszély megnövekedése miatt az 1578-as országgyűlésen elrendelték a templom megerősítését, majd 1585-ben tovább bővítették és erősítették. A vastag védőfallal körülvett templom a környék egyik jelentős erődítményének számított. Anyakönyvét 1680-tól vezették. Ebből kitűnik, hogy 1702-ben a protestánsok kezében volt, de 1710-ben már ismét katolikusok miséztek benne. 1826-ban a torony tetejét kellett kijavítani, düledező szentélyét pedig 1827-ben vaskapcsokkal erősítették meg.

Az egyhajós, támpillérekkel erősített, félköríves szentélyű templomot a 18. és 19. században részben átépítették. A tornyon, a kapuzaton, és egy-egy közelmúltban helyreállított ablakon román-kori részletek láthatók. A szentély félkörívű keresztboltozatának kőbordái díszes vállkövekből indulnak. A szentély É-i falába vágott csúcsíves ajtó vezet a három lépcsővel mélyebb, dongaboltozatos sekrestyébe.

A templom 16. századi eredetű, visszabontott, bevakolt erődfala 1 méter vastagságú, belső oldalán kb. másfél méter magas. É-i, külső oldalán, az omladozó vakolat alól előtűnik az eredeti, régi kőfal. A kerítőfal ÉNy, É-i és K-i oldalán jól követhető a valamikori védőárok nyoma. Az árok napjainkban 6-8 m széles, és a jelenlegi terepszinthez képest 2-3 m mély. A kerítőfal DK-i, D-i, és DNy-i oldala mentén az árkokat feltöltötték, azonban a DK-i oldalon még utalnak rá némi halvány nyomok. Az erődfalon kívül, a fal É-i és K-i oldalán kb. 5 m x 3 m-es, félkör alakú plató található, melyen valószínűleg gerendákból összerótt földbástya állt egykor.

Nógrád megye várai
Új feltöltések, frissítések
22MárcBerekeresztúr - templom  ▪  Beregszász - templom  ▪  Bény - Vár
21MárcBenkovac - Cogoljvár  ▪  Bene - Vár
20MárcBenczúrfalva - Vár
19MárcBelgrád - Nándorfehérvár  ▪  Belgrád - Zimony  ▪  Bellye - Savoyai kastély  ▪  Belényesszentmiklós - Vár  ▪  Belec - Havas Boldogasszony templom  ▪  Belec - Belec  ▪  Belatinc - Vár
18MárcBernecebaráti - templom  ▪  Belaj - Stari Grad  ▪  Béla - Béla várkastélya 2  ▪  Béla - Béla várkastélya 1  ▪  Béla - Béla, Pusta Bela  ▪  Bedecs - Vár  ▪  Bázna, Felsőbajom - templom  ▪  Bazin - Öregvár 2, Starý Zámok II  ▪  Bazin - Öregvár 1, Starý Zámok I  ▪  Bátos - templom  ▪  Bátos - Vár  ▪  Bát - templom
16MárcBarsberzence - Sólyomkő  ▪  Barsberzence - Pusztavár  ▪  Barsberzence - Berzence  ▪  Barót - templom  ▪  Barkó - Vár  ▪  Barica - Szolnock, Zelnjak, Zselnjak  ▪  Barcaszentpéter - várhegy, Tatárvár  ▪  Barcaszentpéter - templom  ▪  Baráthely - templom  ▪  Báránykút - templom  ▪  Bánd - Várhegy  ▪  Bánd - Essegvár
14MárcBáncsipkés - Vár  ▪  Bálványosváralja - Bálványos-vár  ▪  Balatonszőlős - templom  ▪  Balázsfalva - Vár  ▪  Balatonendréd - templom
Ajánlott látnivalók
Várhegy
MálcaVárhegy
templom
Veresmarttemplom
Keresési előzmények
Szászpelsőc - templom