Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Bágy - BădeniRomániaErdély és PartiumUdvarhely vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Térkép

Vármegye: Udvarhely 

Ország: Románia 

Régió: Erdély és Partium 

Helységnév 1: Bágy 

Helységnév 2: Bădeni 

BÁGY – templom 

Bágy (Bădeni) falu 1554-ben Bagij néven jelentkezik a forrásokban, (az 1567-i regestrum 20 kapuval jegyzi), míg 1602-ben Bágy a neve. 

Kétségtelen, hogy temploma gótikus kori. Orbán Balázs ezt írja: „Temploma a későgót korból (XV. századból) való, teljesen átalakítva lévén, ezt is csak töredékeiből ismerjük fel”. Ezek a töredékek: a déli falon egy félköríves ablak, a déli kaputól keletre levő csúcsíves ablaknyílás, a délkeleti falon szintén, de befalazva, egy gótikus ajtókeret szárköve a karzatra vezető lépcső alján, a befalazott sekrestyeajtó szemöldökköve, a szamárhátíves fali szentségfülke, a főkapu csúcsíves portáléjának két oldalköve, melyek Orbán idejében a templom kerítésében hevertek. 

Szentélye a nyolcszög öt oldalával záródik. A diadalívet, mely elválasztotta a szentélyt a hajótól, eltüntették, a belsejét meg sík mennyezettel átépítették. 

Egy XVI. század elejéről származó gótikus (ezüst) kehely szintén a régi templom kortársa. Hatkarélyos talpát áttört koszorúindás sáv díszíti, lapított gömb alakú nóduszát pedig hat-hat domborított levél és hat négykaréjos rozetta. 

A templomot várfal veszi körül; nyugati frontján emelkedik az 1804-ben emelt torony, melynek felépítéséhez már 1792-től kéregettek. 

A templom mai formáját az 1792–1804. évi és az 1902. évi javítások alakították ki. Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció korában reformátusok lesznek, a templommal együtt. 

A XVIII. században református anyaegyház és e század elején is csak református egyháza és temploma van. 

Forrás:

Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai. Gyulafehérvár. 2000. 

GPS: É 46° 13.092 (46.218204)
K 25° 21.016 (25.350273)
Nógrád Megye Várai
NVA
Új feltöltések, frissítések
24ÁprSzklabinyaváralja - Vár
23ÁprTőketerebes - Parics vár
21ÁprFraknó - Vár
19ÁprSzabács - Szabács vára  ▪  Sveti Rok - Lovinac  ▪  Sveti Petar Čvrstec - Szentpéter, Csversztec  ▪  Süvéte - templom  ▪  Süvéte - Vár  ▪  Süttő - Leányvár  ▪  Susek - Szilszeg  ▪  Sümeg - Vár  ▪  Felsőgöd - Várdomb
17ÁprStupnica-Gornja - 224-es magaslat  ▪  Starigrad kod Senja - Gradina  ▪  Szerdahely - templom  ▪  Sredna - Vár  ▪  Sövénység - templom  ▪  Sotin - Szata  ▪  Sósújfalu - Sóvár  ▪  Sorkifalud - Zalak
Ajánlott látnivalók
Kastély
MuraszombatKastély
Keresési előzmények
Bágy - templom