Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Felsőkladusa, Kiskladusa - Mala KladušaBosznia-HercegovinaBoszniaBosznia vármegye - Mala Kladuša; Kiskladusa (Stari grad)

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A vár története

Engel Pál adatai szerint: A magyar történetírásban Felsőkladusaként és Kiskladusaként is ismert vár és birtoka, 1465-ben a Kladusai családé volt, majd a Frangepán család cetini ágáé (1465-1520.), aztán a Frangepánok szluini ágáé lett (1520. után). A váraljai település a tizedét a goricai főesperességnek fizette.

Lenkovich J. 1563-as jelentése alapján, a vár még mindig a szluini Frangepánok birtokában volt, de a védelmét teljesen felhagyták, így a jelentés,, egy 20 főből álló helyőrség elhelyezését javasolta. A kincstár anyagi nehézségei miatt, még ugyanezen évben, Felsőkladusát, a végvárvonal második vonalába sorolták. A törökök Felsőkladusát végül, 1577. őszének elején tudták elfoglalni, mégpedig Ferhád pasának a környéket érintő hatalmas offenzívájának során, ennek okán, a várat 1578-ban törölték a horvát végvidék (Krajina) várai közül (M. Kruhek, Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16.st.. Hrvatski institut za povijest. Zagreb, 1995.)

A vár mai állapota:

A várat először 2007. április 29-én sikerült bejárnom, dr. Montskó Péter, Roskovenszky Hedvig és Tamás Zoltán, majd 2009. 03. 23-án Keserű László és Szabó Tibor társaságában. A vár már csak a közvetlen közelében lakó idősek emlékezetében él, akik a várdombot most is Sztári grád-nak nevezik. Egy kiugró, a környezeténél jóval alacsonyabban fekvő várdombon, jelenleg semmiféle felszíni maradványok sem láthatók. A felszín terepalakulatai sem adnak semmi támpontot az egykori kinézetére. Ami jól megfogható, az egy - a várdombot a fentről ereszkedő lejtőtől elválasztó – árok. A vár formája a műholdas kép alapján kerek, az északkeleti oldalában egy patkóalakú toronymaradvánnyal. A vár bejárása során, felkerestük a szomszédos dombtetőt is, melyre a 3. katonai felmérés jelöli a várat, de a látottak alapján a felmérés lokalizálása hibás, ugyanis sem árokmaradványok, se más terepalakulatok nem utalnak itt egy vár valamikori létére.

/Szatanek József/

GPS: É 45° 7.677 (45.127949)
K 15° 51.240 (15.854003)

A kis-, vagy felsőkladusai Öregvár, Velika Kladuša (10 km) felől közelíthető meg a legkönnyebben, mégpedig a Velika Kladuša – Cazin (Bihács) közti főútról. A faluba északról érkezve, be kell mennünk a település közepéig, ahol jobbra kell lefordulnunk, hogy a falun átfolyó patak fölötti hídon átkeljünk a túlpartra. A híd túloldalán egy dzsámi és egy hozzátartozó medresz található. A dzsámi mellett elhaladva, egy „Y” elágazáshoz érünk, melynek jobbra tartó szárán, egy erős emelkedőn kell továbbmennünk kb. 800-900 méter. Itt találunk egy meglehetősen elhanyagolt, jobbra forduló földutat, míg a jobb minőségű kőzúzalékos út halad tovább felfelé egészen a hegygerincen található házakig. Nekünk a földút torkában kell leparkolnunk, vagy autótól függően, egészen a várhelyig is mehetünk.

Új feltöltések, frissítések
24SzeptLukavec - Vár  ▪  Lotrioara - Latorvár  ▪  Lók - templom  ▪  Lődös - Vár  ▪  Locsmánd - Vár
22SzeptLőcse - Városfalak  ▪  Lobor - Oszterc vára  ▪  Lobor - gorszkai Istenanya temploma, Gradina  ▪  Lobor - Pusztavár  ▪  Liszó - Várdomb  ▪  Lisznyó - Törökvár  ▪  Lisznyó - Barabásvár  ▪  Liptóújvár - Vár  ▪  Liptótepla - templom
19SzeptLippa - Vár  ▪  Lippa - Solymos vára  ▪  Lippa - lakótorony  ▪  Lipovec - Vár
17SzeptLikavka - Likava  ▪  Lički Ribnik - Ribnik  ▪  Lički Novi - Novi, Újvár  ▪  Lička Ostrvica - Osztrovica  ▪  Lička Jesenica - Jeszenica  ▪  Libetbánya - castellum  ▪  Vágsellye - Vár
Ajánlott látnivalók
Zengővár
HosszúhetényZengővár
kuruc-kori sánc
Szarvkőkuruc-kori sánc