Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Gyergyószentmiklós - Niklasmarkt - Gheorgheni, Románia, Erdély és Partium, Csík vármegye -  Both vára

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A Gyergyói-havasok nyugati lábánál fekvő Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) keleti szélén, a Békás-szoros felé vezető út északi oldalán emelkedik az a délnyugat-északkelet irányú, Várbükk nevű hegynyúlvány, melynek legmagasabb csúcsán egy 1933-ban épült kis kápolna áll. A kápolna mellett 1960 nyarán Székely Zoltán végzett ásatást, melynek során feltárta az ovális alaprajzú Both-vár maradványait. Ekkor kerültek ismét napvilágra a 33x18 m-es méretű vár 1,5 méter vastag falai. Az ásató régész a vár építési idejét a 15. század vége és a 16. század eleje közötti időre keltezte. Szerinte a vár a környék lakossága számára készített alkalmi erődítmény lehetett.

Jelenleg leginkább az északi és a nyugati oldalon láthatók a felszín alól itt-ott előbukkanó alapfalak, illetve azok terepalakulatai. A keleti várfal a 20. századi kápolna alatt halad el. A kerítőfalat kívülről hajdan árok és sánc vette körbe, amelynek legjobban megmaradt szakaszai a keleti és az északi oldalon láthatók, ahol helyenként 2-3 méter szélesek, mélységük 0,5-1 méter között váltakozik.

A Gyergyói-havasok nyugati lábánál fekvő Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) keleti szélén, a Békás-szoros felé vezető út északi oldalán emelkedik az a délnyugat-északkelet irányú, Várbükk nevű hegynyúlvány, melynek legmagasabb csúcsán állt Both vára.

Nógrád megye várai