Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Zsákfalva - JacRomániaErdély és PartiumSzilágy vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Zilahtól keletre, a Meszes-hegység északi lábánál, a Pometu-patak mellett fekszik Zsákfalva (Jac) község. Ennek nyugati széle fölé emelkedik a 350 m magas Pe Camin nevű hegy. E hegy 240 méter x 270 méter átmérőjű, nagyjából háromszög alakú platóján, melynek közepe enyhén kidomborodik, terült el Zsákfalva vára.

A kora Árpád korban épült erődítmény a Meszesi-kaputól a Vártelki-völgyön Szilágyból Erdélybe vezető utat figyelte. A tatárjárás idejében feltehetően már nem volt használatban.

A várat az itt zajló 1958-as ásatás szerint hajdan rekeszes-gerendavázas faszerkezetű fal, és egy 3 méter széles és 2,5 méter mély árok, valamint sánc védte a nyugati oldalon és a vár északnyugati sarkán. A déli oldalon a vastag gerendákból készült, földdel töltött, 3-3,5 méter széles gerendavázas fal előtt árok és sánc nem készült. Az árok egyik földrétegében fekete színű kerámiadarabokat találtak, amely az ásató régész feltételezése szerint a 9-10. századból való.

A vár nyugati szélén megfigyelhető sáncátvágás környezetében ma is nagymennyiségű vörösre égett agyagtörmelék észlelhető. A vár körítővonalát a terep erodálása miatt nem lehet határozottan megfigyelni a felszínen, élesebb dombperem is csak néhány helyen, főként a nyugati oldalon érzékelhető. A várterület központi részén található, kb. 1 méter relatív magasságban kiemelkedő kisebb halom közepén egy 15 méter hosszú kutatóárok nyoma látható.

Zsákfalva (Jac) falu nyugati széle fölé északról emelkedő Pe Camin nevű dombon találjuk a vár csekély nyomait. A várhelyhez nem vezet fel jelzett út.

Új feltöltések, frissítések
18OktMaksa - templom  ▪  Makfalva - Makavára
17OktMagyarvalkó - templom  ▪  Magyarózd - kastély  ▪  Magyaró - Mentővár  ▪  Magyarléta - Léta  ▪  Magyarlak - Grebengrad, Greben vár
16OktKereki - Fehérkő, Fejérkő, Katonavár
Ajánlott látnivalók
Keresési előzmények
Zsákfalva - Vár