Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Vámosderecske - DrassmarktAusztriaBurgenlandSopron vármegye - Vár

  • Történelem

Egy másik udvarház 1637-ben Eszterházy tudtával Maurosich Györgytől Alexander és Andreas Wiesenbaumhoz került 400 aranydukátért. A birtok öt hűbértelket, valamint két zsellértelket és kb. 19 hold szántót a Rieden-i Edelföld, Pirgarten, Honicz és Krautgarten határában. 1605-ben a harmincados Wiesbaum von St. Martin közvetített a bécsi udvar és a magyar felkelőkkel szimpatizáló kegyvesztett Lázséri birtokos Dersffy Ferenc között. E jószolgálatáért irathatta rá Dersffy a birtokot.

Mivel később a kúriákról semmit sem hallunk, el kell fogadnunk, hogy a bejegyzéseket Eszterházy megváltotta és az udvarházak újra alárendelt parasztportákká váltak, Így nincs rá mód a mai helyzetüket meghatározni.


forrás: Harald Prickler: Burgen und Schlösser im Burgenland (ford.: Jakab József)

Nógrád Megye Várai
NVA