Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Mosonújfalu - Neudorf bei ParndorfAusztriaBurgenlandMoson vármegye - Vár

  • Történelem

Neudorf bei Parndorf (Gattendorf-Neudorf/Neusiedl/S.) Mosonújfalu


1574-ben a Moson-megye-i adóösszeírás megnevez egy “nobilis”-t. 1618-ban már két kúriát említenek. 1626-ból ismerjük a nemesek neveit: Matteaus Jankowytth és Nicolaus Ztepkouyytths özvegye.

A Jankovics-udvarház 1647-re Petrekovics Balázs és Miklós tulajdonába kerül, a Stepkovics-udvarház a családnál maradt (Stepkovics Lukács). A birtokok tulajdonosai által beszedett adó után ítélve, a kúriák szegényesek lehettek, amiket alig lehetett a parasztházaktól megkülönböztetni és a birtokosok von Harrach kegyelméből váltak szabadossá.


forrás: Harald Prickler: Burgen und Schlösser im Burgenland (ford.: Jakab József)

Nógrád Megye Várai
NVA