Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Nemesvölgy - EdelstalAusztriaBurgenlandMoson vármegye - Vár

  • Történelem

Edelstal ( Eybes, Eivaritz ) (Kittsee/Neusiedl am See) Nemesvölgy


Kétségtelen, hogy az “Ebes kolostor” és az “elpusztult Eivaritz kastély” egy és ugyanaz. Mivel sem előtte sem utána erről a titokzatos objektumról nem hallunk semmit, nem egyszerű a meghatározása.

Nemesvölgy falva a 15. sz.-tól bizonyíthatóan több uradalom közt megoszlott (Köpcsény, Hundsheim, Hainburg-i plébánia, stb). A személyes függőség az osztrák és magyar földesurak között a birtokhatárokat problémássá tette, ebből olyan nehézségekek támadtak, melyek maradéka még ma is fennáll Alsó-Ausztria és Burgenland között. Némelyike ezeknek a fölbirtokosoknak -köztük egy osztrák is- a 15. sz.-ban alapíthattak egy szegényesen támogatottt kolostort, valamelyik kolduló rendnek (Ferencesek, Pálosok vagy Augustiner Eremiten) és ez nyílvánvalóan még a 16. sz.-ban is Köpcsény kegyúri joga alá eset. 1546 és 1563 között a kolostort elhagyhatták és mint “elpusztult kastély” a teljes hozzá tartozó “Mönchwald”-dal a köpcsényi birtokhoz csatolták. A “kastély” megnevezés arra vezethető vissza, hogy a kolostor egy korábbi lovagvárban nyert elhelyezést. A plébáni krónikája szerint a kolostor ott állhatott, ahol ma egy majorság maradékai láthatók, aminek a felállítása miatt báró Listynek 1592-ben komoly nézeteltérése támadt a szomszéd Wolfstahl uradalommal, kiknek sikerült még a “Mönchwald”-ot is megkaparintani. A kastély vagy kolostor helyét ezért valahol Nemesvölgy és Berg határában kell keresni.

forrás: Harald Prickler: Burgen und Schlösser im Burgenland (ford.: Jakab József)

Nógrád Megye Várai
NVA