Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Gyula várának története a XVI. század közepéig ( I. rész )

Gyula várának története a XVI. század közepéig ( I. rész )

A Körösök mocsarai által védett szigeten felépített gyulai vár napjainkban az egykori Magyar Királyság alföldi vidékeinek legépebb formában fennmaradt téglavára – sok helyen azt is olvashatjuk, hogy Közép-Európa egyetlen épen maradt, síkvidéki gótikus téglavára –, mely nagyszámú XV. századi építészeti részlettel, a Zsigmond-kori főúri lakóépületekre jellemző gótikus belső terekkel rendelkezik annak dacára, hogy jelentős részeit az újkorban vagy már a XX. századi helyreállítások során építették.

Eger kuruc megszállása 1703–1705

Eger kuruc megszállása 1703–1705

A 16–17. században, aki Egert birtokolta az ellenőrizhette és védhette az Alföld és a Bükk-hegység találkozásánál létrejött, a Budát a Tiszán át Erdéllyel összekötő utat. Az 1700-as évek elejére a császári-királyi hadseregek előretörésének következtében az Oszmán Birodalom hódításával szemben a magyar nemzeti ellenállás és hősiesség szimbólumává vált és nemesedett erősség stratégiai jelentősége az Udvari Haditanács szemében lecsökkent, ám a Rákóczi-szabadságharc idején a vár ismét – immáron utoljára – fontos szerephez jutott.

A bihari lápvidék végvára: Zsáka

A bihari lápvidék végvára: Zsáka

A nyugat-bihari térség védelmében hajdanán fontos szerepet betöltő zsákai vár az Alföld egyik legjelleg-zetesebb, süllyedékes területén, a Tiszántúl nagy víz- és üledékgyűjtőjén épült fel. A Bihari hegyek felől az Alföld irányába tartó Sebes-Körös, Berettyó és Kék-Kálló egy-befolyása ezen a részen lelassult és nagy kiterjedésű mocsár- és lápvidéket alakított ki a Kis- és Nagy-Sárréten.

Fogaras várának története a XVI. század végétől napjainkig ( II. rész )

Fogaras várának története a XVI. század végétől napjainkig ( II. rész )

Az előző írásomban bemutattam Fogaras várának és uradalmának történetét a XIV. századi favár építésétől egészen a XVI. századig, amikor Majláth (Maylád) István a főként fából álló vár helyén kőből és téglából épült, magas fallal és vizesárokkal kerített háromszintes várat építtetett... Fogaras vára és a Báthoryak: Fogaras és uradalma Békés Gáspár legyőzését követően Báthory István erdélyi fejedelem birtoka lett, aki az 1573-as ostromban megrongálódott várat kijavíttatta. 1576-tól 1581-ig Báthory Kristóf, mint vajda kormányozta Erdélyt, a lengyel földre távozó öccse, Báthory István nevében és utasításai szerint. / A "Kirándulás a történelembe" blog cikke / Fotó: Kárpáti Tamás /

Bakonybél - Monostor
Új feltöltések, frissítések
19JúnSalgótarján - Baglyaskő
18JúnSzászkézd - vár
15JúnCsesznek - Vár
12JúnBarcarozsnyó - Vár
04JúnMalajesd - Vár  ▪  Döbrönte - Vár
03JúnZalaszántó - Tátika
23MájSzelindek - Vár
Ajánlott látnivalók
Maklyánvár
EgerszalókMaklyánvár
Földvár
PecsenyédFöldvár