Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

 
Ság

Sagovina

Šagovina

Ság (Šagovina)

Horvátország

Horvát-Szlavónország

Pozsega

Fotóink elérhetőek vászonképen!