Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

 
Petnye vár

Szibin

Sibinj

Petnye vár (Stari grad Petnja)

Horvátország

Horvát-Szlavónország

Pozsega

Fotóink elérhetőek vászonképen!