Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

 
vár

Ratkovica

Ratkovica

vár

Horvátország

Horvát-Szlavónország

Pozsega

Fotóink elérhetőek vászonképen!