Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

 
Vár

Grobnik

Vár

Horvátország

Horvát-Szlavónország

Modrus-Fiume

Fotóink elérhetőek vászonképen!