Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

BakonybélMagyarországVeszprém megyeVeszprém vármegye - Bakonyújvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép

Bakonybéltől északra kb. 3 km-re a Gerence völgy felett, a Tönkölös-hegy egyik kiugró nyúlványán, 432 m magasan találjuk az elpusztult vár csekély maradványait.

A vár két részre tagozódik. Miután a Tönkölösről lehúzódó 5-10 m széles hegynyergen át volt megközelíthető, az őskori földvár két 10 m széles sáncárka között építették meg a külső várat, a várkastélyt. Ez a rész erős falakkal, zömök, szabálytalan négyszög alakban készült egy kőbástyával. A külső várfalak hosszúsága 18x30x30x25 m volt. A várrész udvara körül a várfalakhoz simuló lakóépületek, bizonyára a Podmaniczkyek várnagya és a várőrség számára.

Ez volt a vár stratégiailag legfontosabb része, mert ez zárta le a hegynyerget, a könnyű megközelítés útját. A külső sáncárkon átívelt felvonóhíd a boltozatos várkapuba torkollott. E várkapun át bejutottak a külső vár vagy várkastély udvarába. Ezen keresztül kellett menni, hogy a szemközti várfalon nyíló második várkaput elérjék. Itt kilépve, a következő sáncárok feletti híd túlsó oldalán, a harmadik várkapun át lehetett csak megközelíteni a szokatlanul nagy terjedelmű- kb. 7000 négyzetméter alapterületű- belső várat vagy várudvart. Ez 28-56 m váltakozó szélességben 185 m hosszú. Alaprajza papucshoz hasonló, és a Gerence feletti csúcsában bizonyára megfigyelésre szolgáló kőbástya védte.

A kővárat 1529-33 között a Podmaniczky család tagjai, feltehetően Rafael és János építette, akik a királytól adományként kapták e vidéket. Valóságos rablófészek volt, amelytől különösen sokat szenvedett a bakonybéli apátság, de fosztogatásaikkal örökös rettegésben tartották az egész vidéket. Végül is a pozsonyi, majd az 1543. évi besztercebányai országgyűés száműte őket, és a vár lerombolását rendelte el. Az 1545. évi nagyszombati országgyűés határozata viszont a Podmaniczkyakat ,, a hűtlenség vétke alól felmenti, mert a király kegyelmébe visszatértek". Ennek ellenére a bakonyújvári várat, Ordó várát Somogy megyében és Szerdahely várát Nyitra megyében, melyek a Podmaniczkyaké voltak, le kellett bontani.

A bakonyújvári várat feltehetően a királyi csapatok az 1546-47-es években ostrommal elfoglalták és lerombolták. Az 1548. évi országgyűés már nem említi.

A XVIII. század elején a várból még tekintélyes romok álltak az Esterházy család birtokában.

GPS: É 47° 16.400 (47.273335)
K 17° 43.320 (17.722000)

INFORMÁCIÓK: Odvaskõ és Bakonybél között (Bakonybéltõl északra kb. 3 km.-re) a 'Gerencepuszta' buszmegállótól kell indulni a vár felé. Kb. 40 perc, az elején könnyû, utolsó harmadában megerõltetõ túrával lehet feljutni a nagyon csekély romokhoz. Sajnos csak jelöletlen erdészeti út vezet fel, az is csak az út kb. két-harmadáig. Ajánlatos a mellékelt térképet követni.

Várak.hu mobil applikáció