Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Magyarózd - OzdRomániaErdély és PartiumAlsó-Fehér vármegye - kastély

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Térkép

A Marosmelléki dombvidék területén, az Ózdi (Lándor, Cintosi, Mori)-patak mellett fekszik Magyarózd (Ozd) község. A falu első ismert birtokosai Simon bán fiai 1358-ban. 1496-ban a falu a gyulafehérvári káptalan, majd 1509-ben Barlabássy Lénárd erdélyi alvajda birtokába kerül. Zápolya János idejében a település az Ózdi család birtokában van. 1583-ban Báthory Zsigmond Csapóval, Mezősályival és Kocsárddal egyetemben Szalánczi Györgynek és Baládfi Magdolnának adományozza. Nem sok időre rá a Tolmács család kezére kerül, -Radák István felesége, Tolmács Zsófia révén jut a falu birtokába. A XVII. század végén a falu átmegy a Pekri család birtokába. Már 1514-ben említik Barlabási Lénárd ózdi udvarházát: "domum et curiam nobilitarem in Ozd" (Entz Géza: Erdély építészete a XIV-XVI. században). A jelenlegi négy saroktornyos kastély a XVII. században épült, a küküllővári kastéllyal mutat szerkezeti hasonlóságot. A kastélyt a XVIII század elején az osztrák csapatok felégetik, utána jelentős mértékben újjáépítik. A déli és északi oldal előépítményei már a XVIII századi építkezések eredményei.

A várkastélyról Orbán Balázs így ír: "Ozd, a Maros és Kis-Küküllő vizválasztó hegylánczolata alatt levő kies hegykebelben igen regényesen fekszik, s szőlő és lomberdők által koszorúzott hegyek keretében a legmeglepőbb képet mutatja; mit nem kevéssé emel a falu előterében b. Radák Ádámnak fenyves erdők közé foglalt ódon kastélya. E kastély karcsu, magas tornyaival nemcsak szépiti e tájat, hanem történeti becsüvé is lesz azon tudat által, hogy e kastély is emléképület, mely egy nagy historiai egyén emlékével fűződik egybe, a mennyiben azt Pekri Lőrincz - a hires kurucz vezér, a Rákóczi forradalom egyik leglelkesebb tényezője, épitette. A szent emlékek felett őrködő kastély szent eredetű is, a mennyiben azt Pekri a forrói régi templom romjainak felhasználásával épitteté. A kastély, mely a tiszta lelkületű és nagy tehetségű hazafinak lakul szolgált, kicsibe mult, hogy sirjává nem vált. Mert egyszer, midőn Pekri Lőrincz hadjáratainak fáradalmait kipihenendő, ozdi kastélyába vonult, a labanczok éjjel megrohanták, s ostromolni kezdették; hanem mig a kisszámú kuruczok az ostromlóknak férfiasan ellentálltak s azokat visszanyomták, azalatt Pekri a hátulsó folyosón leugorva, lóra kapott s embereivel elmenekült; a labanczok pedig a kastélyt üresen kapván, azt dühökben felgyujtották, s a négy szögletbástya kivételével elégették. Később azonban Pekri veje b. Radák Ádám felépitteté. A mi a kastély épitészetét illeti, az egy egyemeletes szilárd négyszög-épület, melynek szögleteihez magas körbástyák vannak ragasztva.”

/Karczag Ákos/

További információ a várkastély és környezete rekonstrukciójáról (küldte 2011 márciusában Horváth Levente, a Bonus Pastor Alapítvány elnöke):

A kastélyt jelenleg a kornyező 8 hektárral és járulékos épületeivel a Bonus Pastor Alapitvány kapta meg rendkívüli adományként a jogörökös bárónőtől, aki Franciaországban él. Mostanáig a magtár felújítását sikerült befejezni, és abban egy bentlakásos Drogterápias Otthont hoztak létre szenvedélybetegek kezelésére. 2003-2005 között az Alapítvány felújította a műemlék istállót, abban tehén farmot hozott létre, amelyet most egy falubeli vállalkozás működtet. 2002-2005 között tette rendbe és építette ki a Mária Terezia korabeli magtárat is. A 4 szintes épületben terápiás tevékenység folyik. A kastély befedését (a majdnem teljesen beomlott tető miatt a pincéig ázott az épület) már 1998-ban elkezdte a Bonus Pastor Alapítvany, de nagyon nehezen és lassan tudott csak a munkálatokkal haladni.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 299-300.


GPS: É 46° 21.357 (46.355953)
K 24° 6.796 (24.113264)
Vár-Webáruház - Látvány térképek várainkról