Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Vízakna - Salzburg - Ocna SibiuluiRomániaErdély és PartiumAlsó-Fehér történelmi vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

Nagyszebentől mintegy 18 km-re fekszik a sóstavairól hiressé vált fürdőhely, Vizaknát (Salzburg, Ocna Sibiului). A település egyidejű Nagyszebennel. Az első hivatalos okmány kelte 1165, ez arról tudosit, hogy a türingiai bányászok itt telepedtek le, folytatva a rómaiak által megkezdett sóaknák kitermelését, az ebből begyűlt jövedelem a szebeni hatóság javadalmát képezte. Igy az első telepesek a szászok voltak. 1217-ben András király városnak nyilvánitotta, a só jővedelme átment a király tulajdonába: a helyi hatóságok és a bányaügyek vezetését a magyarok vették át.

1220-ban bencés szerzetesek nekifognak épiteni a mai református templom elődjét. A templomunk Dél-Erdély egyik legszebb műemléktemploma. 1240-ben kezdték el épiteni román stilusban, de a tatárjárás idején félbeszakadt, s csak 1280-ban fejezték be. A templomot körülvevő várfalat 1300 körül, a második tatárjárás idején épitették, védelmi célból. Eredetileg a hajókat sík mennyezet fedte, később foglalta el helyét a mai boltozat. Padlására szorult magasabb falain román kori alakok nyomai láthatók. A főhajó hálóboltozata a gótikus kor alkotása, az átalakításokra annak következtében került sor, hogy a Szebent ostromló törökök 1441-ben a vízaknai templomerődöt lőszerraktárnak használták. Hunyadi váratlan támadása miatt a törökök a lőszert felrobbantották, hogy ne jusson Hunyadi birtokába.

A kijavitásra csak 1506-ban került sor gótikus stilusban.

1545-1550 között a Luther tanaival megismerkedett szászság és magyarság áttér a lutheránus hitre. A katolikus templomból igy lesz először evangélikus. Nem maradt sokáig annak, mert a magyar evangélikusok hamar magukéva tették a kálvini tanitásokat, s 1564-ben már megtörtént a végleges szétválás.

A templom alatt kripta van, a katolikus papok sirjával.Utoljára 1910-ben volt feltárva, de akkor le is zárták a bejáratot.Az idősebbek azt mesélik, hogy a négy égtáj felé alagutak indulnak, a valamikor védelmi célt szolgáló falak közül itt menekülhettek a megszállók elől.A torony alacsonyabb volt és megfigyelő állásul szolgált. Karzattal volt körülvéve, ahonnan a szebeni fennsikra messze el lehetett látni, s az ellenség közeledtét észre lehetett venni. A toronytestet négy tornyocska vette körül, a királyi biróság e városban történő székeléséről tudósitva. Mai formájára az 1900-as években épitettek át. Ebbe a toronyba szerelték fel 1722-ben azt az órát, amely napjainkban műemléktárgynak számit.

Művészettörténetileg az épület igen nagy értékeket őriz. Ezek közül Európában egyedi, a templom déli bejárata fölött levő timpanon, az élet fáját és a két oroszlánt ábrázoló dombormű. Az élet fája stilizált liliomlevélben végződik, a templom egyik legrégibb diszitőmotivumával. Eredetileg Mária-templomnak épült.

Szeplőtelen fogantatás napján (dec.8-an) délelőtt 10 óráig a templom tengelyén átsüt a nap.A templom belső falán, egy olasz festő, Vincentius 1552-ben készitett freskói láthatók. Ezeket a múlt század elején tárták fel, s 2003-ban letakaritották és konzerválták, részben a budapesti Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával, egyidőben a templom előzetes művészettörténeti kutatásával. A festmények a keresztrefeszitési jelenetet, a másik Jezus temetését, valamint Judás árulását ábrázolják. Szintén 2003-ban került felszinre egy jó állapotban levő középkori jóslat a nyugati karzat bejárata fölött. A belsö falakon végzett kutatások megállapitották, hogy a vakolat alatt még sok festett rész van, ami feltárásra vár.

1515-ből való a régi papi szék, amit sajnos a szú tönkre tett s most restaurálásra vár, a 16-ik századból egy jó állapotban levő gondnoki szék, valamint a szószékkorona, amit 1784-ben renováltak, jelenleg szintén sürgős renoválásra szorul.

(Biró Emil)

Forrás:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 838-839.

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 45° 52.796 (45.879936)
K 24° 3.223 (24.053715)
Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció