Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Almásegres - Agrişu MareRomániaErdély és PartiumArad vármegye - Egregy

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A Solymosi- (Zarándi-) hegység ÉNy-i lábánál, az Almás-patak mellett fekszik Almásegres (Agrişu Mare) falu. A felette emelkedő hegyen lévő várat bizonyára Kölcsei András (1339-75) békési és zarándi ispán építtette, aki

Felegregy birtokot 1356-ban kapta adományul. A várat 1406-ban említik, ekkor fia, „Egregyi" László magtalan

halálával a királyra szállt, aki Tétényi Andrásnak, a Kapi család ősének adta. 1409-ben visszacserélte, azontúl a várat

nem említik. Uradalmát ekkor szerezhette meg Majsai Lőrinc világosvári várnagy (1410-20), akinek utódai, a haraklyáni Massayak a 16. sz.-ban birtokolták.

A vár maradványai a helység felé vezető út jobb oldalán, a Cioaca nevű dombtetőn találhatók. Itt egy 45m-es átmérőjű, szabálytalan kör alaprajzú építmény nyomai figyelhetők meg. A plató körüli árokban lévő kerítőfal egy kb. 15 méter hosszú darabja látható a vár É-i részén. Ez a fal egy 1-1,5 méter magas és 1 méter vastag, rajta egy nyílás nyomai figyelhetők meg, amely a vár platója felé elhelyezkedő helyiségbe vezetett. A vár platójának közepe táján egy kb. 8 m hosszú alapfalmaradványt láthatunk, amely K-Ny-i irányba húzódik, magassága 0,2-0,5 méter. A várat egy jó

állapotban fennmaradt mesterséges árok veszi körbe, szélessége 10-18 méter között váltakozik, mélysége 1,5-2 méter.

Forrás:

Karzcag Á. – Szabó T.: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 71.

GPS: É 46° 16.270 (46.271172)
K 21° 45.154 (21.752560)

A Solymosi- (Zarándi-) hegység ÉNy-i lábánál, az Almás-patak mellett fekszik Almásegres (Agrişu Mare) falu

Vár-Webáruház - Látvány térképek várainkról