Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Éradony - AdoniRomániaErdély és PartiumBihar vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Térkép

A község határában hajdan vár volt, mely egész 16. századig mint e község urainak tulajdona szerepelt, ma már azonban a nyomai is alig látszanak. Egy régi magtár-épületet a Vetési kúria maradványának tartottak. A Vetésiek voltak a 16. században is a helyben lakó birtokosok. Közülük került ki Veszprém híres humanista püspöke, Vetési Albert is (1459-1486).

Később Nagy András hajdúgenerálisé lett a kastély. Szalárdi János krónikája leír egy érdekes esetet. Valamikor az 1612 előtti években „Nagy András is maga házánál Adonban, amikor őtet (Sennyey Miklóst) tisztességesen fogadta volna s nagy jó kedvvel vendégelné asztalánál, nagy véletlenül a kastélyon kívül való kertében nagy kegyetlenül levagdalta s megölte vala”.

A várat maradványai alapján késő középkori, kora újkori kastélynak tartjuk.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 177-178.

Bél 1980. 87., Csorba 1972. 187., Csorba 1983. 363., Gerecze 1906. 214., Maksay 1990. I. 205., MVV Bihar 71., Szalárdi 1980. 89.

Bél 1980 Bél Mátyás: Bihar megye leírása. Különlenyomat a Bihari Múzeum Évkönyvéből. Berettyóújfalu, 1980.

Csorba 1972 Csorba Csaba: Adattár a X-XVII. századi alföldi várakról, várkastélyokról és erődítményekről. IN: DMÉ 1972. 177-236.

Csorba 1983 Vártúrák kalauza III. Vártúrák Csehszlovákiában és Romániában. Írták: Csorba Csaba, Marosi Endre, Firon András. Bp., 1983.

Gerecze 1906 Magyarország műemlékei II. A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. Összeállította: Gerecze Péter. Bp.,1906.

Maksay 1990 Maksay Ferenc:Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén 1-2. Bp., 1990.

MVV Bihar Magyarország vármegyéi és városai. Bihar vármegye és Nagyvárad. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., 1901.

Szalárdi 1980 Szalárdi János siralmas magyar krónikája. Szerk.: Szakály Ferenc. Bp., 1980.

Dénes József

GPS: É 47° 25.962 (47.432697)
K 22° 10.149 (22.169155)

Éradony nyugati szélén, a falutól kb 150 m-re találjuk a vár árkainak csekély maradványait.

Bakonybél - Monostor
Új feltöltések, frissítések
19JúnSalgótarján - Baglyaskő
18JúnSzászkézd - vár
15JúnCsesznek - Vár
12JúnBarcarozsnyó - Vár
04JúnMalajesd - Vár  ▪  Döbrönte - Vár
03JúnZalaszántó - Tátika
23MájSzelindek - Vár
Ajánlott látnivalók
Vár
SegesdVár
Keresési előzmények
Éradony - Vár