Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Kotor - KotoribaHorvátországHorvát-SzlavónországZala történelmi vármegye - Vár

  • Történelem
  • Alaprajzok

 

Kotor vára (Zala vm. Perlaki járás)

 

Hogy nézett ki Kotor vára?

 

A kotori (ma Kotoriba) Josip Ružić udvarán feltárt régészeti leletek, különös figyelmet keltettek. Josip Ružić, egy gödör kiásásakor, úgy 1,5 méteres mélységben, ferdén levert, már elszenesedett, 35-45 centiméter átmérőjű faoszlopokat talált. Az oszlopsor, a megnyitott résztől balra is és jobbra is folytatódott. Itt egyébként egy elpusztult nagyvad, már elszenesedett agancsára is ráleltek.

A hely fekvése, de különösen a Mura áradásainak következtében kialakult hordalékrétegek és az innenső parti emberek utalásai alapján, nem lehetett kizárni, hogy az itt talált oszlopsor, valamilyen régi partvédelmi rendszer részét képezték. Tekintettel arra, hogy az újabb kori történelem során erre sohasem folyt a Mura, melynek egyik folyóága innen 100 méterrel távolabb található, jogosnak tűnik az a megállapítás, hogy itt egy partvédelmi erősítés helyett, valamiféle sáncról van szó, melynek tönkretétele az itteni emberek műve. A leleteken kívül az is érdekes, hogy a helyiek Kotoribának ezt a részét, még ma is várhelynek (Gradišće) nevezik, ahol emberi csontmaradványokra is leltek, ami megcáfolhatatlanul beszél arról, hogy ezen a helyen, valaha egy temető is volt. Ha ezeket az érdekes leleteket kipótoljuk a már meglévő történetírásban megtalálható adatokkal, akkor legalábbis részlegesen, de pont ide rekonstruálhatjuk az ősi kotori erősséget.

A 16. század egy időszaka, de különösen a 17. század, az oszmán birodalom nagy fölényének a korszaka volt, amikor is mélyen be tudott hatolni Európába. A törökök uralta dél Magyarország határa a még szabad Horvát királyság felé, a Mura vonalán húzódott. Mint ahogy a törökkel szemben húzódó többi határszakaszon, a határ itt is képlékeny volt, amit a mindkét oldali fosztogató csapatok számtalanszor megbontottak. Ezekben a csatározásokban, különösen kiemelkedő szerepe volt a nemes Zrínyi családnak, akik 1546-tól, 1671-ig, a Muraköz urai voltak.

Hogy a váratlan betörésektől biztosítsák a határokat, Légrádtól Muraszerdahelyig, a Zrínyiek egy sor erődítmény emeltek a Mura mentén. Először a vízrajzi szempontból jelentős stratégiai pontot képező, Mura, Dráva összefolyásában lévő Légrád vára jött létre, ami 1567-ben már állt, aztán valamivel később, 1661-ben felépítették Újvárt (Novi grad) is, majd 1662-ben a legendás Zrínyi Újvárt.

A 17. század közepére felépítették Kotor várát is. Az 1646-os esztendőben megemlítették, hogy Zrínyi Péter egy jelentős győzelmet aratott Kotornál a törökök fölött, amikor is a törököket „teljesen tönkreverték és átszorították őket a Murán, amelybe sokan bele is fulladtak”. A későbbiekben a kotori erősség meglétét, Zubich Iván, zágrábi kanonok, az általa végrehajtott kanonoki vizitáció alkalmával is megerősítette, amikor 1688. május 4-én Kotorba érkezett, amit a jelentésében erődként említett meg. Az 1752-es esztendőben, Bedekovich József beszélt a „NATALE SOLUM” cím alatt ismert művében, a Mura menti „čardak” rendszerről (am. őrgóré lánc), mely a török elleni védőrendszerként szolgált.


 

A kotori erődítmény valamikori kinézete:

 

Az erőd alakja négyszögletes volt, bástyákkal a sarkain. A védőfalakat facölöpökből építették fel, melyek közé földet döngöltek. Az erősség falain belül, fából készült épületek voltak, melyekben a Zrínyiek állandó, mintegy száz főnyi helyőrsége lakott. Az erőd, Kotoriba legmagasabb topográfiai pontján, a mai általános iskolánál volt megtalálható.

Egészen 1719-ig, amikor is az ősi, fából készült Szt. Kereszt kápolna helyén megkezdték a település mai templomának felépítését ((1760-1776. épült), a régi temetőben állt egy másik kicsiny, fából készült kápolna is, mely egy 18. szd. eleji tűzvészben leégett, úgyhogy a muravidi (a vidék legrégebbi egyházközsége) papok a misét, egy parasztportán tartották meg.

Mind a régi temetőt, mind a temetőkápolnát, mind az erődöt, egyazon sánccal vették körbe. A sánc előtti, jó néhány méter széles árkot, vízzel árasztották el, melynek partfalait, szintén cölöpökkel erősítették meg. A sáncárkot a Mura főmedrével kötötték össze, mely ekkoriban az erőd közvetlen közelében folyt el, csak a későbbiekben, a folyó kanyargósságának átalakulása következtében került a fősodor vonal kb. 1 kilométerrel északabbra. A régi medervonal maradványa, még ma is szépen felismerhető a terepalakulaton. A fentiek alapján, a Josip Ružica udvarában lévő elszenesedett cölöpök, valószínűleg közel 300 évesek lehetnek.

Az erőd körül, különösen a déli lapályon egy külváros (mezőváros, suburbium) sarjadt ki, amit kereskedők, parasztok és kézművesek laktak, akiket az erőd által nyújtott biztonság vonzott oda. Ennek köszönhetően, Kotor lett az egyik első olyan település a Muraközben, mely megkapta a mezővárosi rangot, így már 1715-ben is az volt, amikor a kanonoki vizitáció jelentésében feljegyezték róla, hogy a településnek 100 portája és 500 lakosa volt. 

A török erejének 18. századi meggyöngülése miatt, a kotori erőd elvesztette stratégiai jelentőségét. Az erődből az állandó helyőrség is távozott, így a fából készült erődöt az állagmegóvás hiánya és a tűz is rombolta. Az egyik forrás arról beszél, hogy a facölöpöket, a helyi parasztok használták fel a házaik építésénél. Így az idő vasfoga és az emberek viszonylag gyorsan eltüntették ezt a régi erősséget, és a feltöltött sáncárkokon új házak sarjadtak ki. Az erőd esetleges nyomait, még mindig a föld alatt kell keresni, legalábbis erről beszélnek a Josip Ružica udvarán talál leletek.

 

Forrás: Kako je izgledala utvrda Kotori.htm, szerző és honlap megjelölése nélkül, csak az „utvrde" keresőszóra kidobott anyag.

 

Fordította: Szatanek.jozsef@hor.b-m.hu

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció