Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Csíkszereda - Miercurea-CiucRomániaErdély és PartiumCsík történelmi vármegye - Mikóvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

Csíkszereda mezővárosa az első privilégiumait Luxemburgi Zsigmond királytól kapta a XV. század elején. A környező vidék központi vásárhelyéül szolgáló virágzó település 1611-ben került magánföldesúri függés alá, amikor is Bethlen Gábor erdélyi fejedelem az egyik udvari hívének a székely főnemesnek, Hídvégi Mikó Ferencnek adományozta oda a mezővárost, és egyben engedélyezte neki egy erődített szállás építését. Mikó Ferenc utasítására 1623 – 1631 között építették fel a korabeli főnemesség által kedvelt lakóhelynek számító reneszánsz várkastélyt. Miután Ferenc úr 1635-ben meghalt, az épületet fia, József örökölte meg, kitől, igen rövid idő múltán szintén elhalálozva, az özvegyére, Macskási Ilonára maradt. Az özvegyasszony még 1636-ban feleségül ment Damokos Tamás csíkszéki főkirálybíróhoz.

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem 1657-es lengyelországi hadjáratában Tamás úr a tatárok fogságába esett, ahol tizenhárom esztendeig raboskodott. Addig a kiskorú gyermekének gyámja, Apor István igazgatta a birtokot, akit azonban Barcsai Gáspár elfogatott és Görgény várába záratott. Ekkor került a várkastély Kálnoki Mihály kezére, aki hatalmaskodásaival maga ellen haragította a közszékely népet, akik rövidesen megrohamozták az épületet, és az önkényeskedő főurat elfogták. A továbbiakban a csíkszeredai uradalom Mikó Gábor, és negyedrészben a testvérei tulajdonába került. 1661-ben Ali temesvári pasa serege végigpusztította a Székelyföldet, akkor elfoglalták, és súlyosan megrongálták a Mikó várkastélyt is. Amikor 1670-ben végül Damokos Tamás földesúr hazatérhetett a tatár fogságból, a szállásának csak az üszkös romjait pillanthatta meg. A várkastély 1714-ig ilyen romos állapotban maradt. Ekkor Habsburg III. Károly német-római császár és magyar király utasítására gróf Steinville császári hadmérnök-generális állíttatta helyre, más erdélyi erősségekhez hasonlóan {pl. Déva} 1764-ig a császári katonaság laktanyájaként működött, majd a székely gyalogezred vezérkarának a székhelye. 1848-ban is Gál Sándor honvéd tábornok állomáshelye, de katonai szerepet nem játszott a szabadságharc eseményeiben. Sokáig még katonai laktanya, majd cukorraktár és iskola kapott helyet az évszázados falak között. 1970-ben restaurálták, és azóta a Csíki Székely Múzeum kiállítását tekinthetik meg benne.

Leírása:

A Csíkszereda városában emelkedő Mikó várkastély a nevét az építtetőjéről, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem főkapitányáról, a török Portán követként sokszor megforduló Mikó Ferencről {+ 1635} kapta. A fennmaradt korabeli források tanúsága szerint 1623 – 1631 között épült fel a főnemesek szállásaként akkoriban igen divatos reneszánsz várkastély, ami elsősorban kényelmes lakhelyül szolgált. Erre az itáliai építőmester által megalkotott majdnem szabályos négyzet alaprajzú, 75 x 70 méteres palota szolgált, ami egy zárt udvart fogott közre. Az ebben elhelyezett szobák, tágas ablakokkal, jól fűthető kályháival, díszes festéseivel és faragott bútorzatával mind-mind az építtető főúr pompaszeretetét és gazdagságát mutatták. Természetesen a korszak rossz közbiztonsága miatt a védelmi berendezéseket is ki kellett építeni, erre a négy ó-olaszbástya, és azok lőréseiben elhelyezett ágyúk szolgáltak. A négyszögletes várkastélyt még egy külső védőmű is fedezte, ami teljes egészében földből és palánkból készült, sarkain egy-egy földbástyával. A külsővár bejáratát egy felvonóhíddal védelmezett kőből emelt kaputorony látta el, ami napjainkig fennmaradt. Az 1661-es nagy török pusztítás után Steinville császári generális által történt újjáépítés során nyerte el az épület a mai formáját. 1880-tól a külső sáncokat fokozatosan elhordták, illetve a várárokba töltötték. 1890-ben a kaputorony két oldalára egy-egy épületet húztak, ami egészen az 1990-es lebontásáig takarta a várkastélyt. Napjainkban az óratornyos külső várkapu magában áll, erről léphet be a Múzeum kiállítását megnézni óhajtó kíváncsi turista a csíkszeredai Mikó várkastélyba.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 153-154.


GPS: É 46° 21.351 (46.355846)
K 25° 48.129 (25.802155)
Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció