Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Csíkszentmárton - SânmartinRomániaErdély és PartiumHáromszék vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Csíkszentmárton (S�nmartin) falu 1333-ban jelentkezik a forrásokban de Sancto Martino néven. 1567-ben a regestrum 47 kapuval jegyzi és a faluhoz tartozó Csekefalvát meg 32 kapuval. 1569-ben Zent Márton, 1570-ben Zenttmarton, 1638-ban Szent Márton formában szerepel.

1333-ban plébániatemploma van, ebben az évben papja, Pál a pápai tizedjegyzék szerint 4 banálist fizet és még 5 régi banálist ugyanebben az évben, 1334-ben 4 régi banálist. 1592-ből Moldvai István plébános neve ismeretes.

Középkori templomát 1749-ben lebontották s helyette újat építettek. Mai formáját 1802–1817-ben nyerte, amikor bővítik, régi tornyát változatlanul megőrizve. Ebből a korból a torony oldalán olvashatatlan latin felirat látható.

Középkori templomának emlékeiből megőrizték a XV. századi fali szentségfülkét beépítve a várfalba; sajnos felső részét letörték. Falusi ügyeskedő mester munkája. Ugyancsak a középkori templom öröksége egy Mária szobor, melyet az új templom bal oldali falának fülkéjében helyeztek el. Korát felirata jelzi: ANNO DOMINI 1525 Két régi harangja is van: az 1495-ből való három mázsás; felirata: „ANNO DOMINI 1 CCCCLXXXXV JAR.„ Nagyobb harangját 1688-ban öntötték. Ennek felirata: „SANCTE MARTINE ET CONFESSOR ORA PRO NOBIS DEUM UT HUJUS CAMPANAE AD ÐUID LOCUM PERVENERIT SEMPER IMBER RECEDAT FIERI CURAVIT ECCLESIA CSIK SZENT MARTONIENSIS A UX: G. D. MICHT.LITT. IVR. NOTARII S.S. CSIK INFERNI ANNO 1688. STEPHA BOLTOSCH FUDIT.„ Harmadik harangja újabb: Szent István tiszteletére öntötték 1770-ben.

A templomot lőréses várfal veszi körül.

Forrás:

Karczag Ákos - Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 609.

GPS: É 46° 15.774 (46.262901)
K 25° 56.032 (25.933861)
Várak Kastélyok Templomok évkönyv