Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

BoldogkőváraljaMagyarországBorsod-Abaúj-Zemplén megyeAbaúj-Torna vármegye - Boldogkő

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Archívum
  • Videók
  • Mellékletek
  • Térkép

A vár története:

A Boldogkőváralja község felett emelkedő ovális alakú andezit-tufa hegy tetején az észak-déli irányban elnyúló, szabálytalan alaprajzú, belsőtornyos Boldogkő vára emelkedik a magasba.

A vár a tatárjárás után épült, IV. Béla király engedélyével. 1255-1272 között. Építtetője a Tomaj nembeli Jaak fia Tyba ispán, vagy családjának egyik tagja lehetett. Mint erődítmény a kassai utat és a Hernád völgyét védte.

Írásos emlékek 1295-ben említik először egy III. András által kiadott oklevélben.

1272-1290 között szerezte meg csere útján IV. László király.

Az Árpád-ház kihalása után az Amadék birtoka lett, akiket 1312-ben Károly Róbert király a rozgonyi csatában legyőzött. Az Amadéktól elkobzott várat a király a Drugeth családnak adományozta úgy, hogy benne királyi várnagyot tartott.

Feltehetően a Drugethek építették a vár háromszög alaprajzú tornyát és a felsővár öregtornyon kívüli részét.

Zsigmond király a várat 1388-ban, majd 1396-ban az ónodi Czudar Péternek és fiainak zálogosította el.

1427-1457 között Brankovics György szerb despota birtoka.

1461-ben Mátyás király Parlagi Pálnak és László testvérének adományozza, majd 1467-ben Kassa városának zálogosítja el.

Kassa városa –királyi kérésre- átengedi a várat Szapolyai Imrének.

1471-ben újra királyi birtok. Később a Szapolyai családé lett.

1527: a várat a Ferdinánd párti Báthori István szerezte meg.

1528: Szapolyai János ostrommal visszaveszi, de még ez évben újra Ferdinándé.

1530-ban újra János királyé.

1530 augusztusában eredménytelenül ostromolták Serédy Gáspár és Bebek Ferenc hadai 1530 végén Tomori Egyedé akitől Martinuzzi (Fráter) György bíboros vásárolta meg.

1537-ben a császárpárti Fels Lénárd foglalta el, aki 1542-ben Gyula váráért elcserélte Patóchy Ferenccel.

Ennek Zsófia nevű lánya Bebek Györgyhöz ment feleségül, így a vár a Bebek családé lett.

Bebek György 1560-ban Sárközy Mihállyal cserélte el a várat egy elfogott török vezérért, Achmed pasáért.

1578: II. Rudolf megerősíti a Sárközy és a Serényi család Boldogkőre vonatkozó adásvételét.

1585-ben Bajonyi Zsófia, 1592-ben Serényi Ferenc birtoka, akitől 1612-ben Palochay Gyögy vette meg.

1627-ben Szikszay Mátyásé.

1630-ban Várkonyi Jánosé, majd visszakerül a Palochay család kezébe.

1644: I. Rákóczi György birtoka.

1663: itt gyülekeznek a felső-magyarországi hadak a török ellen.

1671-ben újra a Palochayaké, akik még ez évben eladják Szelepcsényi György esztergomi érseknek, aki 1685-ben bekövetkezett haláláig volt a vár birtokosa.

1674.ben bujdosó kurucok ostromolják eredménytelenül.

1678: Thököly Imre megszállja.

1685-ben az esztergomi káptalan birtoka.

1702-ben a császári csapatoké.

1701-1702 között I Lipót parancsára felrobbantották.

1705-ben az esztergomi főkáptalantól a lőcsei jezsuiták kapták meg, akik a még ép helyiségekben gabonát tároltak.

Tőlük vásárolta meg 1753-ban Péchy Gábor királyi tanácsos.

A Péchy család a várban, a XIX. sz.-ban neogótikus helyreállításokat végeztet.

1890-ben házasság útján a Zichy család birtokába jut.

Forrás: 

Sós István: A boldogkői vár a 17. századi inventáriumok tükrében (Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLI., Miskolc 2002) IV. 06.31

Koppány András-Éder Katalin : Boldogkő alsóvár 2003

Garas Norbert : Boldogkő vár helyzete 1300-tól 1240-ig

Garas Norbert : Boldogkő vár középkori történeteGPS: É 48° 20.678 (48.344627)
K 21° 13.954 (21.232573)

INFORMÁCIÓK : A vár már messziről jól látható, ahogy uralja a tájképet. Boldogkőváralja településre beérve, a vár jelzésű balra tartó bekötőútra térünk. A vár alatti parkoló díja, a felvezető út elején lévő bódénál fizetendő. A parkolási díj egy személy belépőjéből levonásra kerül. Ehhez a karszallagot a bódénál adják! A parkolóból néhány perces sétával lehet feljutni a szépen helyreállított várba. A Boldogkői Vár egész évben várja látogatóit az alábbiak szerint: Május 1- augusztus 31-ig naponta 8-20 óráig. Szeptember, október és április hónapokban naponta 8-19 óráig. November 1- március 31-ig naponta 8-16 óráig. A vár belépõjegy ellenében látogatható (2016-os információk szerint 1100 Ft.- felnőtt és 700 Ft.- diák, nyugdíjas árakon). A várban a főszezoni időszakban folyamatosan különböző programok zajlanak. Erről célszerű a vár és a település honlapján érdeklődni (www.boldogkovara.hu) . A vár alatti pincében pedig a Castrum Boldua középkori étterem várja vendégeit.

Várak Kastélyok Templomok évkönyv