Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Maksa - MoacşaRomániaErdély és PartiumHáromszék vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

Maksa (Moacşa) település Sepsiszentgyörgytől K-re, a Bodoki-hegység D-i lábánál, a Háromszéki-medence szélén, a Maksai-patak mellett fekszik. Az idelátogató még megfigyelheti a község templomának régi, omladozó erődfalait.

A falut a pápai tizedjegyzék 1332-ben Moya, egy évvel később pedig Moxa néven említette. Gótikus temploma valószínűleg a 15. század végén, de talán még inkább a 16. század elején épülhetett. Minden bizonnyal 1537-re, a harang öntésének évére, a templomtól külön épült tornya is elkészült, amely egyben a szintén ez idő tájt emelt, ovális alaprajzot követő várfal bejáratát védte. A templom kazettás mennyezete 1766-ban készült. A középkori templomot az 1890-es években lebontották, de előtte még Huszka József feltárhatta a 14. századi falképeket, s róluk másolatot készített. A jelenleg is álló templom a 20. század elején készült.

Magas, minden bizonnyal lőréses és szuroköntős védőfala belső peremén egykor védőfolyosó futhatott körbe.

Jórészt ebben a formában állt 1704-ig, amikor a labancok a templommal együtt fölégették és kifosztották. Ez az esemény a jelek szerint az erődítményekre is végzetes csapást mért és feltehetően már nem is javították ki. Orbán Balázs látogatásakor a falak magassága csupán két és fél ölnyi volt. Napjainkban az erősen omladozó várfal a D-i és Ny-i oldalon 1-2 m magasságban látható, a kaputorony Ny-i oldalához csatlakozó szakasza pedig mintegy 2 méternyi hosszúságban, kb. 3,5 m méter magasan ma is fennáll. Az É-i és a K-i oldalon a kerítőfal teljesen elpusztult, vonala csak a talaj enyhe kiemelkedéséből sejthető. Ezeken kívül a középkori eredetű harangtorony emlékeztet még a templom erődített voltára.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 699.


GPS: É 45° 52.337 (45.872280)
K 25° 58.016 (25.966940)
Várak.hu mobil applikáció