Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Darlac - Durles - DârlosRomániaErdély és PartiumKis-Küküllő vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A Küküllőközi dombvidék területén, az északról jövő Körös-patak mellett fekszik Darlac község, amely először 1317-ben Darlaz néven jelentkezik az oklevelekben. 1332-ben temploma már megvolt, papja ekkor a pápai tizedjegyzék szerint Hermann. E korai templomot a 15. század első negyedében késő gótikus stílusban építették át. Ennek az új, egyhajós, torony nélküli templomnak a hajója az elkészültekor síkmennyezetű volt, 1500-ban boltozták. 1837-től újra síkmennyezetűvé alakították.

A hajót a szentélytől félköríves diadalív választja el. A szentély keresztboltozatos és sokszögzáródású.

Ablakait gótikus kőrács, gyámköveit faragott szobrok, figurák domborművei díszítik. A boltozat zárókövén Jézus arca figyelhető meg. A szentély északi falában a szószékre felvezető hajdani ajtó reneszánsz díszítésű kőkerete, mellette az egykori sekrestye ajtókerete, valamint egy gótikus szentségtartó fülke látható. Az oltár 1650-ben készült. A szentély külső és belső falait a 16. század elején freskókkal díszítették, ezek feltárása folyamatban van.

A templom nyugati homlokzatának közepén csúcsíves kapuzat áll, fejezeteit szőlőfürtök és levéldíszek ékesítik. Felette vakmérműves párkányt alakítottak ki.

Martin Schlichting 19. század közepén készült rajzán még felismerhető a templom védőfala. E falhoz egészen az 1900-as évek elejéig terménykamrák és más épületek csatlakoztak. A 20. század első harmadában a védőfalat és a hozzá csatolt építményeket elbontották. A nyugati kapu előtti térséget ma is ”Vár”- nak nevezik.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 613-614.

Fabini H. 2002. 161-164.

Bielz E. A. 1899. 18.

Szentpétery-Kerny 1990. 37.

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 46° 11.427 (46.190453)
K 24° 24.798 (24.413301)
Várak.hu mobil applikáció