Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Kisgalgóc - Tuten - GlogoveţRomániaErdély és PartiumKis-Küküllő vármegye - Egervár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép

A Küküllőközi dombvidék NY-i végében, a Galgóci (Glogovicai)-patak mellett fekszik Kisgalgóc (Glogove�) község. A falu fölé a K-i oldalról magasodik a Várhegy, amelyről a legkönnyebb feljutás É felől lehetséges. A falut É felé elhagyva az úttól K-re lévő patakon átkelve találjuk meg azt a jelzetlen ösvényt, mely a Várhegy É-D-i irányú gerincére felvezet. A várhegy D-i végén láthatóak a nagy kiterjedésű, többszörös árokrendszerrel körülvett vár maradványai.

Az itt álló középkori várról okleveles adatot nem ismerünk. Feltehetőleg a 13-14. században lakhatták. Bár a források hallgatnak róla, romjainak elhordásával kapcsolatban annál több ismerettel rendelkezünk Bethlen Miklós önéletírásából, aki 1667-68-ban, bethlenszentmiklósi kastélyának építéséhez vitette el e vár köveit. Mint írja:”Csudálatosan mutatta az isten disznótúrás és egy disznópásztor által a galgovici határon egy régi pogány várnak a fundamentumát meg, melyből áll a köveknek a dereka. Irtóztató régi épületnek kellett lenni, mert annak sem históriából, sem levelekből, sem tradíciókból árnyékát sem vehettük fel; semmi faragott követ és írást sem találtunk; iszonyú temérdek és olyan erős fala volt, sokszor könnyebben elhasadott az erős vízi kő, mintsem a mész felszakadott: sok vasat emésztett meg a hányása, olyan tölgyfák nőttek volt rajta, mint egy negyvenes hordó kereksége. Három forint, nyolc véka búzáért mutatta meg az az ember, először alig hogy oda nem hagyta a tiszttartó, harmadnapig tizenkét emberrel semmit mészpornál és apró schifereknél nem találván egyebet; de mü osztán az atyámmal beszélgetvén, száz embert küldénk reá a fundamentumra. Volt a kerületi hatvannyolc öl, és a formája a helyhez képest ovális, melynek két végén egy-egy torony, melynek aki a bérc felől esett, temérdeksége volt egy és fél öl.”

A vár területét ma erdő borítja, mégis viszonylag jól áttekinthető. Kiterjedése É-D-i irányban 70 m, K-Ny-i irányban 45 m. Az egész terület a vár építőanyagának elhordása és a kincskeresések miatt erősen bolygatott. A várat az É-i oldalon egy mesterséges sánc és árok választja el a hegygerinctől, mely árok a keleti és a déli oldalon is jól látható. A 2. árok nyomait megfigyelhetjük a D-i és Ny-i oldalon, ahol feltehetően régészeti kutatásból eredő három sáncátvágás észlelhető. A vár középső részén falmaradvány nem látható, csak habarcstörmeléket lehet találni. Ugyanitt egy 3-4 m mély kincskereső gödör is van, de ebben sem látni falnak nyomát.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 256.


GPS: É 46° 9.005 (46.150089)
K 24° 0.713 (24.011875)

A Küküllőközi dombvidék NY-i végében, a Galgóci (Glogovicai)-patak mellett fekszik Kisgalgóc (Glogoveţ) község. A falu fölé a K-i oldalról magasodik a Várhegy, amelyről a legkönnyebb feljutás É felől lehetséges. A falut É felé elhagyva az úttól K-re lévő patakon átkelve találjuk meg azt a jelzetlen ösvényt, mely a Várhegy É-D-i irányú gerincére felvezet. A várhegy D-i végén láthatóak a nagy kiterjedésű, többszörös árokrendszerrel körülvett vár maradványai.

Várak.hu mobil applikáció
Új feltöltések, frissítések
13NovKrasznahorka - Vár
01NovSzibiel - Vár
31OktTarján - Vár
14OktSopronkeresztúr - Nádasdy várkastély
11OktVilonya - templom
10OktSzihalom - Árpádvár
08OktMecseknádasd - Schlossberg
Ajánlott látnivalók
Daruvár, Dáróvár
KapospulaDaruvár, Dáróvár
Keresési előzmények
Kisgalgóc - Egervár