Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Szászbogács - Bogeschdorf - BăgaciuRomániaErdély és PartiumKis-Küküllő vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

A Küküllőközi dombvidék területén, a Bogács-patak mellett fekszik Szászbogács község.

Szászbogács falu Szűz Máriának szentelt egyhajós, gótikus templomát – talán egy korábbi helyén – a 15. században építették. Az építési munkálatok végét a szentélyben felfedezett 1421-es évszám jelzi. A nyugati kapu szőlőlevél és -fürt díszítése, valamint a gazdagon keretezett, oszlopfőkkel díszített csúcsíves déli kapu egyaránt művészi kőfaragó munka.

A nyolcszög három oldalával záródó gótikus szentélye keresztboltozatos, gyámkövein figurális faragásokat – szőlőindákat, állatokat, sárkányokat – figyelhetünk meg. A zárókövek egyikén Krisztus-fejet faragtak ki. A sekrestyeajtó meglehetősen egyszerű, csúcsíves, kőkeretes. A hajót a korábbi kazettás mennyezet helyett a 15. században hálóboltozattal fedték be.

Az 1899-es renováláskor a templom hajójában a 16. század elején készült régi falfestmények részletei kerültek elő. A templom kivételesen szép szárnyas oltára 1518-ban készült, 1901-ben restaurálták.

A 15. század végén török portyázó csapatok többször is felgyújtották a templomot. Ezt követően a nyugati homlokzat előtt álló, négyzet alakú, zömök torony felül gyilokjárót kapott, a hajót és a szentélyt támpillérekkel erősítették meg. Ugyanebben az időben a templomot egy keleten és északon megkettőzött, ovális alakú, gyilokjáróval is ellátott várfallal vették körül. A védőfal néhol még napjainkban is nyolc méter magas. A déli oldalon a várfalat elbontották, helyére az iskola épülete került. Délkeleten egy hajdan csapóráccsal is ellátott, háromszintes kaputorony látható. Az északkeleten emelt védőtorony most is áll, az északnyugati tornyot azonban a 20. század elején lebontották. A külső várfal északi részén kettős nyílású, oldalazó lőrések figyelhetők meg.

 

 

Források:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 767-768. 

Fabini H. 2002. 79–82.

Lux G. 1944. 157–159.  

Léstyán F. 2000. II. 355–356. 

Szentpétery–Kerny 1990. 28.

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 46° 16.248 (46.270802)
K 24° 22.351 (24.372511)
Várak.hu mobil applikáció