Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Gornja JelenskaHorvátországHorvát-SzlavónországBelovár-Körös vármegye - Szarvaskő, Jelengrad

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép

„…Kutina egy ősi település, de középkori, mély sáncárokkal övezett várának csak a helye maradt fenn az erdő közepén. A település egy részét a Berstyanóci (Bršljanovački) család bírta, ám a zöme a décsei Rohoké volt. Kutina utóbb Bakócz Tamás kezére került, majd Monoszlóval, Szarvaskővel, Diánvárral és Blodyn várakkal az Erdődyekre hagyta, akik aztán egészen a mai időkig a vár birtokosai is maradtak… Szarvaskő (Jelengrad) és Ünőkő (Košutgrad) várai még kutatásra várnak…”

Engel Pál adatai szerint:

Castrum. A monoszlai Csuporoké volt, valószínűleg Pál bán (� 1415) építtette. Először 1454-ben említik, amikor fiai, Ákos, Demeter zágrábi püspök és György itt adtak ki oklevelet (in castro nostro Zarwasky). Csupor István magvaszakadtával II. Ulászló Bakócz Tamásnak és testvérének, Miklósnak adta (1493 I. 1.). 1498-ban Erdődy Bálinté, 1529-ben is az Erdődyeké.

Jelengrad – Szarvaskő (Silvija Pisk magiszteri dolgozatának részlete – odlomci iz magistarskog rada Silvije Piska) „…A Monoszló hegységbeli Szarvaskő (Jelengrad) várának maradványai még ma is jó állapotban vannak. A régészeti kutatások szerint a várat a 13. században építették és a szakirodalomban is ez az általános vélemény, de az írott források 1400-as évekig még általánosság szintjén sem említik. Jóllehet a szakirodalomban az az elképzelés uralkodott el, hogy a várat a tatárjárás után építették fel. Ennek elterjesztése Nada Klaić-hoz köthető, de ásatások nélkül és az elégtelen adatok miatt, nem lehet pontosan megállapítani, hogy a vár már akkor is létezett volna. A vár horvát elnevezése – Jelengrad -, a magyar Szarvaskő névből ered. A várat először 1460. január 22-én monoszlói Csupor György, a monoszlói pálos kolostornak tett adománylevelében említik először. Az adománylevelet, mint „In castro nostro Zarawaskeu”keltezték. Pavičić megemlíti a várról, hogy a monoszlói várból a garicsi várba vezető út egyik völgye fölött található, s feltételezése szerint a monoszlói uradalom területén állhatott, de írott források sehol sem tesznek említést Jelengradról. Az vitathatatlannak tűnik, hogy Szarvaskő a monoszlói uradalom területén állt, de arra nincs bizonyíték, hogy a Monoszlóból Garicsba vezető út, Szarvaskő mellett haladt volna el. Noha nagy valószínűséggel létezett valamilyen út, de pontos nyomvonalát ma már nem lehet megállapítani. A közeli települések, Gornja és Donja Jelenska, valamint a Jelenka patak nevének a gyökere is a vár nevéből ered. A garicsi vár romjai mellett, Szaravskő a Monoszlói hegység másik legjobb állapotban fennmaradt vára, ám Gariccsal ellentétben, Szarvaskőn nem maradtak fenn a falakon belüli épületek, csak a külső falak, jóllehet mutatkoznak jelei valamiféle belső építményeknek, ám világosan látszanak a sáncok, a felvonóhíd és a kapu helye. Noha a szarvaskői vár maradványainak leírását, már Dragutin Hirc megtette a 20. szd. eleji útleírásában, ám a várat régészetileg máig nem kutatták meg. Milan Kruhek úgy véli, hogy a várat ki kellene tisztítani és konzerválni kellene, ám még a konzerválás előtt egy történeti és egy régészeti kutatást kellene végrehajtani, mely elősegíthetné, hogy mélyebben bepillanthassunk a vár múltjába.…”

Bővebbet: Branko Nadilo: Védelmi építmények a Monoszló-i (Moslavina) vidékén a „Gra�evinar” címet viselő folyóirat 56. évfolyamának (2004.) 10. számában

A vár mai állapota:

Jelengrad/Szarvaskő várát 2010. 04. 20-án, Keserű László és Szabó Tibor társaságában jártam be. A vár a Monoszlói hegység (Moslavačka gora) közepén, egy hosszan ereszkedő hegynyúlvány végében, egy mély völgy fölött található. A Ny-K irányban húzódó vár, kb. 95 m hosszú és kb. 20 m széles. A vár leginkább támadható nyugati oldalát egy kettős harántárokkal és egy sarkantyú alakúra kiképzett falszakasszal, valamint egy öregtoronnyal biztosították. A hosszan elnyúló déli és északi falat is egy, mára részben feltöltődött árok és az árokból kidobott földből készített sánc kíséri. A vár bejárat keleten volt, amit egy szárazárokkal, fölötte egy felvonóhidas híddal, egy kapuudvarral és egy kaputoronyszerűséggel védtek. A hosszúkás várudvaron egy ciszterna és két épület alapjait jelző süppedés figyelhető meg. Az alatta lévő völgy felé meredő északi falon több ablaknyílás látható, ami további épületekre utal. Ugyancsak az északi falban, egy máig járható lépcső található, amin a falkorona védelmi berendezéseit lehetett megközelíteni. A vár nyugati végében egy boltíves helyiség van, amit esőbeállóvá alakítottak át. Az épület északi falában még ma is faragott konzolok láthatók, amelyek esetleg egy féltetőt tartottak, de lehetett egy lépcsőzet része is, mely az öregtorony első emeletére vezethetett.

A várat a tekintélyes maradványok és a jó megközelítés okán, érdemes felkeresni, de ha lehet lombmentes időszakban.

Szatanek József

Forrás:

Đuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb. 107-108. oldal

Silvija Pisk: Topografija Garića, Gračenice i Moslavine od 1163. do 1400. MAGISTARSKI RAD, 2006. 

GPS: É 45° 37.474 (45.624573)
K 16° 41.000 (16.683334)

Gorička eldugott hegyi falvába, meglehetősen bonyolult eljutni, így a GPS használata célszerű és ajánlott. A legegyszerűbb, a Glina - Dvor közti, 6-os úton Vranići faluig elautózni, ahol északnak Zrin irányába kell fordulni. Donji Javoranj falutól balra tartunk, majd a Zrin-i úttal párhuzamosan újból északnak haladunk egészen Paukovac faluig. Itt a táblának megfelelően Gorička, házcsoportokból álló településnek tartunk. Miután a bokorfaluban számos és jó minőségi utacska található, itt már szükségünk lehet egy térképre is. A várdomb lábánál egy 90 fokos kanyar van. A kanyarban egy elhagyott porta, amin át kell mennünk, hogy feljuthassunk a várdombra.

NVA
Várak Kastélyok Templomok évkönyv