Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Illyéd - IlidiaRomániaBánságKrassó-Szörény vármegye - feudális központ

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Illyéd (Ilidia) község az egykori Krassó vármegyében, a Bánság DK-i részében, a Szörényi (Bánsági) Érchegység DNy-i lábánál az Illadiai-patak mellett fekszik. A mai faluközponttól délre, kb 200 m-re emelkedik az a domb, amelyen a 12. századi nemesi központ épületegyüttesének romjait találjuk.

A dombtető nyugati részén van annak a kézosztatú épületnek az alapfala, amelyet a feltáró régész lakótoronynak (turn-locuinţe) nevez. Az alapfalak kb 20 x 20 m-es területet zárnak közre, a falvastagság kb 1,5 - 1,8 m.

Hasonló falvastagságú maradványokat találunk a plató északi részén, ahol egy 5 helyiségből álló, kb 45 x 25 m-es befoglaló méretű épület konzervált alapfalait láthatjuk. ( a falak melleti kis sáncszerű domb valószínűleg a feltáráskor kidobott föld dombja).

Ettől délre vannak a kb 18 m átmérőjű rotunda helyreállított alapfalai.

A lakótoronytól kissé délre egy - a helyszínrajzon nem szereplő - , a toronyhoz hasonló alaprajzú és méretű épület alapjai rajzolódnak ki a füves felszínen. A kis fennsíkon ezen kívül több olyan terepalakulatot láttunk, amelyek épületalapokat rejthetnek. A plató szélein sánc, vagy árok nyomait nem találtuk.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 238.

Ţeicu, Dumitru: Banatul montan în evul mediu / Timişoara, 1998/

GPS: É 44° 57.961 (44.966015)
K 21° 41.879 (21.697975)

12. sz.-i lakótorony és kapcsolódó épületek Oravicabánya (Oraviţa) kisváros délnyugati végénél indul dél felé az Illyédre (Ilidia) vezető rossz minőségű út. Oravicabánya szélén már célszerű elkezdeni a kérdezősködést, mert a környékbeli mellékutakon útbaigazító táblákat nem találni (2005).

Várak.hu mobil applikáció