Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Kápolnás - CăpălnaşRomániaErdély és PartiumKrassó-Szörény vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Kápolnás (Căpălnaş) falu határában, – a „Ciumernic” (ejtsd: Csumérnik) dűlőben – áll egy kis domb a legelőn, a Facsád (Făget) és a Marosgórós (Groşi) között vezető út közelében. A rajta lévő 65 m hosszú és 60 m széles egykori kis erődítmény nyomait ma is jól látni a domb északi végén. Az 1965-ös ásatások nyomán azt a következtetést vonták le, hogy egy kis középkori várnak a romjait találták meg itt.

Ennek az erődítménynek a kutatásához egy 70 m hosszú kutatóárkot készítettek,átvágva így az egész erődítményt észak-déli irányban. A készített metszet enyhe egyenetlenséget mutatott, valamint jól lehetett látni a körítő földsáncokat. A sánc szélessége az északi oldalon 10 m, mélysége 6 m. A sánc sárga agyagból készült, jól össze volt tömörítve anélkül, hogy erősítve lett volna kővel vagy fával.

A déli oldalon ugyanezzel a technikával épült sánc szélessége 6,5 m, magassága 1 m. Ezen a részen a sánc 6.5 m széles és csak 4 méterig mélyül. Az erődítmény belső része 25 m széles. Itt nem találtak semmilyen építményt sem. A készített metszetben néhány, valószínűleg nyitott tűzhelynyom volt felfedezhető, néhány égetett föld részlettel, valamint néhány kerámia maradványt és két darab rozsdás vastárgyat, valószínűleg nagyméretű szöget találtak.

A megtalált kerámiatöredékek középkoriak, korongozva készültek, de pontos kormeghatározásra nem alkalmasak.

A feltárt erősség - esetleg őrtorony - valószínűleg elővár volt, és a közeli, nagyobb középkori várhoz tartozott, amely a „Birlălău”-n, vagy más néven a Várhegyen („Cetate”) található. E várromban még nem voltak feltárások, ezért keletkezésének pontos ideje nem ismert, de valószínű, hogy ez az 1371 körüli Szád („Zaad”)-vár. Érdemes megjegyezni, hogy más kutatók szerint Szád várát máshol, a Valea Mare (Nagy-völgy) területén, Soborsin (Săvîrşin) község környékén kellene keresni. Kápolnás községben a helyi adatközlő (a baptista lelkész) nem tudott a „Birlălău” váráról, így ennek helye egyelőre számunkra kérdéses.

A kutatott vártól délre, annak közvetlen közelében egy másik, árokkal és sánccal körülvett kis erődítmény maradványait lehet a felszínen megfigyelni. Ennek központi része kb 15 m átmérőjű. Itt valószínűleg őrtorony állt, legalábbis a platón látható bemélyedés egy épület alapjainak kiszedett nyomát sejteti. Ezt a várrészt 12-14 m széles és 1 m mély árok keríti, amelyet alacsony sánc övez a külső oldalon. Egyes kutatók szerint ez a második erődítmény egy római kori őrtorony (burgus) lehetett.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 242-243.

Ion Horaţiu Crişan: Fortificaţia feudalá de la Căpălnaş. Tibiscus. 1979. (5). 197-198.


GPS: É 45° 57.158 (45.952625)
K 22° 13.405 (22.223417)

A vár maradványait Kápolnástól délre, kb 600 m-re, egy 205 m magas dombon találjuk. A falu déli szélén, ahol az út kétfelé ágazik, haladjunk a bal oldali, délkeleti irányba vezető földúton. Rövidesen egy kis patak hídján megyünk át. Innen már csak kb 200 m-re van az út jobb oldala fölött a várdomb.

Várak.hu mobil applikáció