Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Lesses - Schönberg - Delau FrumosRomániaErdély és PartiumNagy-Küküllő vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, az Öreg-patak mellett fekszik Lesses (Schönberg, Dealu Frumos) község.

1280-ban de Pulchromonte néven jelentkezik oklevélben. 1329-ben Pulchromons, 1390-ben Pulchromonte, vulgariter: Schönberg, 1488-ban Schonnenbergh, 1532-ben Schynbergh a neve.

Oklevél templomáról csak 1453-ból ismeretes, amikor papja, Péter egyben szörényi püspök (Zeweriensis episcopus).

Temploma Szent János evangélista tiszteletére volt szentelve. 1502-ben Matheus Rwppas a plébános.

A templom maga két évszázaddal korábbi: a tatárjárás előtti, a XIII. század első feléből. Háromhajós, román stílusú templom volt, négyzetes szentéllyel, torony nélkül.

A sík mennyezetes főhajó és a keresztboltozatos oldalhajók között öt pár félköríves árkád állott. Az árkádok 4 különálló és 2 beépített oszlopokon nyugodtak.

Tornyát a tatárjárás után építik, amikor a nyugati szakaszon két pillérpár a torony áldozata lesz, mert a tornyot beépítik a hajó végébe. A román kori kaput a torony zárja magába. A szentélynégyszög fölé később emelnek tornyot.

A későbbi boltozat feletti egykori fél-köríves ablakok a padlástérbe kerültek.

Diadalíve félköríves és a szentély apszisa is. A mellékhajók záródása egyenes. A szentélynégyszögre épített keleti torony a félköríves apszist eltüntette.

A XV. században az oldalhajókat magasítják és hálóboltozattal látják el, a hajó pedig dongaboltozatot kap téglabordákkal. A román kori árkádok íveit csúcsívesekre alakítják.

A déli kapu gótikus kapuján csonka évszám maradt meg: 15.9 (1509 vagy 1590 – inkább az első). Az egykori román kapu félkörívét a déli falba falazták be. A sekrestyében őrzött kőkeretdarab a nyugati kapuból származhat.

A XVI. századi sekrestye később barokk boltozatot kap. Fali szentségfülkéje csúcsíves. A román kori bazilika emléke a szőlőt és szőlőfürtöt ábrázoló relief.

A szentségfülke mellett három rétegben három korszakból középkori falfestmények nyomait fedezték fel, ezeket 1911-ben visszameszelték, csak egy szent dicsfénye maradt épen.

A berethalmi feszülettel rokonnak tartják azt a templomban megmaradt középkori feszületet, amelyről az a vélemény, hogy Veit Stoss műhelyéből került ki, s talán éppen fiának az alkotása. A templomnak ugyanakkor XVI. századi középkori kelyhe is van.

Az eredetileg ovális alapú várat a XVI. században négyzetes alapúra újítják meg. Később a déli falat 10 méterrel kijjebb építik, délkeleti sarkán egy 1522-es évszámmal jelölt toronnyal. 1647-ben az északi falat is 5 méterrel nagyobbítják, délkeleti sarkán toronnyal, melyen a következő kibetűzhető felirat olvasható: „Felix est civitas divina, Ðuae tempore pacis… 1647.”

Régi temetője a templom körül volt, ugyanis az 1914. évi építkezéskor a templom közelében sok csontot találtak.

Forrás:

Karczag Á. – Szabó T.: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012.693-694.

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 45° 59.011 (45.983524)
K 24° 41.673 (24.694546)
Várak.hu mobil applikáció
Új feltöltések, frissítések
14OktSopronkeresztúr - Nádasdy várkastély
11OktVilonya - templom
10OktSzihalom - Árpádvár
08OktMecseknádasd - Schlossberg
07OktTorna - templom
06OktNógrádsáp - templom
03OktDivény - Balassa várkastély  ▪  Divény - Vár
Ajánlott látnivalók
Fundus-puszta vára
GalgagutaFundus-puszta vára
Bottyánvár, kuruc kori sáncok
DunakömlődBottyánvár, kuruc kori sáncok
Keresési előzmények
Lesses - templom