Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Sajósárvár - ŞirioaraRomániaErdély és PartiumSzolnok-Doboka vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

A Mezőség északi felében, a Szamosmelléki dombvidék Sajói ágában, a DK-ről jövő és itt É-ra forduló Sajó bal partján fekszik Sajósárvár (Şirioara) község. A falu DK-i szélén, a Kerlés-Sajósárvár közút mellett, a Sajó bal oldalán emelkedő 330 m magas domb tetején a folyó völgyét ellenőrző, Árpád-kori vár nyomai látszanak.

Bóna István szerint az erődítmény legkorábban a 11. század legvégén épülhetett. A vár alighanem nemzetségfői, ill. korai feudális magánvár volt. Kétperiódusú – egy ízben megmagasított, megújított – sánc övezi, éppúgy, mint Dobokavárat és Kolozsmonostort. A szabálytalan négyszög alakú várból a környék több folyóvölgyét is megfigyelés alatt lehetett tartani.

A domb keleti nyúlványát leválasztották egy 10 m széles és kb. 3 m mély árokkal a domb többi részétől. Maga a vár nagyjából téglalap alakú, 70 x 50 m méretű. A plató belső területe füves legelő, azonban az előbb említett várárkot és a domboldalt sűrű bozót borítja. A vár területén építmény nyomai nem láthatók. Az É-i és a Ny-i oldalon a plató peremén olyan terepalakulatok figyelhetők meg, melyek valószínűleg a kerítőfalat rejtik.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 386.

GPS: É 47° 5.865 (47.097748)
K 24° 17.985 (24.299744)

Sajósárvártól kb 200 m-re délkeletre van a várdomb. A sűrű bozótban is jól felismerhetőek a várárkok és sáncok.

Várak Kastélyok Templomok évkönyv